Življenje je temeljni dar

Življenje je temeljna vrednota. Življenje je dar, s katerim ne ravnamo po mili volji, temveč odgovorno. Prejeli smo ga od Boga preko staršev, starševsko ljubezen in vlogo pa imamo za nekaj plemenitega in etičnega.

Dejanja, kot so samomor, ogrožanje lastnega življenja ali življenja drugih, razne zasvojenosti, doživljamo kot nekaj bolečega in negativnega, varovanje in spoštovanje življenja pa kot izraz človečnosti, humanosti družbe.

Vsi, ki smo danes na planetu Zemlja smo torej obdarovani z življenjem. Vprašanje je kako ga dojemamo. Kot breme? Kot izziv? Kot nekaj vsiljenega? Kot nekaj samoumevnega? Ne glede na razlike v našem dojemanju pa je dejstvo, da je za vse nas nekdo poskrbel, ko smo potrebovali oskrbo, in nas opremil za samostojno življenje. Torej je na začetku samostojnosti hvaležnost in nekak dolg, da tako skrb posredujemo naprej, da nismo le jemalci ampak tudi dajalci. Lepo je deliti dobre stvari z drugimi.

Nesporno je tudi dejstvo, da se nihče od nas ni sam ustvaril, niti si ni določil svojih lastnosti ali okoliščin, v katerih se bo rodil. Torej moramo veliko dejstev, ki so sestavni del našega življenja, preprosto sprejeti. Če so nam ta všeč, je to lahko, veliko težje pa je, če se nam zdi, da bi moralo biti kaj drugače. V obeh primerih si je nesmiselno pripisovati zasluge ali pa krivdo za ugodne ali neugodne okoliščine.

Kar pa naj bi človek na svoji življenjski poti prevzel nase, je odgovornost za svoja dejanja, za svoje odločitve, s katerimi vpliva tako nase kot na soljudi oz. okolico. Za pametne odločitve so potrebni znanje, modrost in rast v ljubezni. Za srečno in uspešno življenje pa so potrebni osrečujoči odnosi in smiselno delo, kar vse gradi človeka v vseh treh razsežnostih. Dobra novica je, da smo svobodni, da lahko izbiramo.

Danes je posebej ogroženo in razvrednoteno družinsko življenje. Družino se dojema kot vse bolj preživelo strukturo, ki – tako pravijo – človekovo svobodo omejuje namesto, da bi omogočala njeno uresničevanje. Otrok je postal predmet hotenja ali zavračanja, grožnja svobodi in prosperiteti staršev, celo krivičen napadalec lastne matere.

Individualizem je postal univerzalna vrednota, zato posamezniki in družine upoštevajo le svoje individualne razloge, načela, načrte, ideale in cilje. Vsak skrbi le zase. Življenje pa je vendar sestavljeno v vzajemnosti in sovplivanju.

Današnji človek pogosto izda svojo svobodo in se pusti zasužnjiti. Sodobno življenje je vsestransko usužnjeno desetim ukazom duha časa. To so: pospešek, fitnes, uspeh, fleksibilnost, dogodek (“event”), zabava, novost, biti v koraku z dogajanjem (“online”), mobilnost in individualnost. Te besede ravnajo s sodobnim človekom kot brezsrčni priganjači sužnjev. Naše življenje mora namreč biti čedalje hitrejše, uspešnejše, ves čas spreminjajoče se, vedno novo in zabavno, vedno bolj individualno, vedno bolj mobilno, o vsem moramo biti na tekočem – seveda s čedalje bolj čilim telesom. Hlastanje za vsem tem se spremeni v mrzlično prizadevanje in splošno stresno situacijo. Stres pa dela človeka krhkega, zato je pogosteje žrtev bolezni, zasvojenosti in zlorab.