Za življenje

1 UVOD.. 2

1.2 ŽIVLJENJE JE NAJVEČJA VREDNOTA. 3

1.3 SPOČETJE, PRVI TRENUTEK ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA (ŽIVLJENJE SE ZAČNE S SPOČETJEM (oploditvijo)) 4

1.4 DNEVNIK MAMICE IN NJENEGA NEROJENEGA OTROKA – prvi tedni otrokovega življenja (embrionalni razvoj človeka) 6

1.5 NEPRIČAKOVANA NOSEČNOST. 20

1.5.1 Razlogi za umetni splav. 21

1.5.2 Odločitev ali za splav ali za življenje. 26

1.6 UMETNA PREKINITEV NOSEČNOSTI (UPN) – abortus, umetni splav. 27

1.6.1 Tehnike umetne prekinitve nosečnosti v 1. in 2. trimesečju. 33

1.6.2 Zapleti (komplikacije) pri UPN (abortusu) 36

1.6.3 Duševne posledice abortusa. 36

1.6.4 Pravni vidiki splava v Sloveniji, Evropi in po svetu. 37

1.6.5 Reproduktivne pravice. 43

1.7 ZAKONODAJA V SLOVENIJI 43

1.8 PREDLOGI ZA ZMANJŠANJE ŠTEVILA UPN V SLOVENIJI 45

1.9 MORALNO ETIČNI VIDIK UPN.. 46

1.9.1 Bioetika – etika življenja. 46

1.9.2 Bioetika, splav, Evharistični kongres, Bologna, radio Vatikan. 54

1.9.3 Moralno etični vidik UPN.. 57

2.0 STATISTIČNI PODATKI UPN.. 59

2.1 SKRITE SLIKE ODLOČITVE. 67

2.1.1 Boleča resnica – film.. 67

2.2 POTI REŠITVE. 67

ZGODBE, KI JIH PIŠE ŽIVLJENJE. 68

FORUM.. 71

*** KDAJ ZAČETI SPOLNO ŽIVLJENJE (S SPOLNIMI ODNOSI)?. 72

Modro in tvegano spolno vedenje. 73

Vpliv medijev na spolno vedenje mladostnikov. 77

Nevarnosti (prezgodnjih) spolnih odnosov. 79

VZDRŽNOST. 79

1.1.1 Zakaj je čakati tako težko?. 80

1.1.2 Odprto pismo dekleta bodočemu možu. 81


1 UVOD

Pozdravljeni na strani Šole za življenje, kjer bomo govorili o življenju. Šola mora človeka izzivati, da razmišlja izven ustaljenih shem, da kritično preverja svoje mišljenje, znanje in sprejema novo. Popravlja smer osebnostnega razvoja. Ozko mišljenje je v naši družbi preveč razširjeno in vsako odstopanje od teh ozkih okvirov ustavi agresivnost močnih predsodkov in vnaprejšnjih sodb, večkrat žal brez pravega poznavanja ozadja. Tako znanje, taka kultura ne osvobaja, ne razvija človeka v polnosti. Vsa razvejanost strok deluje nekako nepovezano, tako da posameznik težko razbere koristi za svoje življenje. Mediji nam danes določajo kako naj mislimo, kaj naj počnemo. Vse prehitro se prilagajamo drugim, prevzemamo njihovo stališče ali posnemamo njihovo ravnanje, da nam ne bi bilo treba plavati proti toku. Tako človek lahko preživi življenje, ki ga vedno določajo drugi. Človek potrebuje veliko srčnosti in resnicoljubnosti, če hoče najti svojo pot, da lahko zaživi v polnosti. Danes na eni strani prevladuje liberalizem, ki vse dopušča, po drugi strani pa velika uniformiranost.

S podanimi informacijami vas želimo spodbuditi k razmišljanju, da si ustvarite svoje mnenje o temeljnem kar zadeva vsakega človeka. Kaj meni pomeni življenje? (Kakšna vrednota je zame življenje?) Kako varujem, negujem, razvijam in gradim življenje? Svoje, tvoje, nerojeno, komaj spočeto, življenje v iztekanju? Imam samo eno življenje? Ga poznam, razvijam v vsej celovitosti ? Upoštevam vse komponente lastne osebnosti in naravne zakonitosti? Razvijam in negujem svoje telo, duševnost in duha v polnosti? Kdo vpliva na moje življenje? Kaj je cilj, smisel? Kako naj usmerjam njegov potek? Kaj mi resnično koristi? Kaj me osrečuje?

Pri posredovanju sporočil je vedno pomembno, da se zavedamo odnosa dajalec in prejemnik informacije. Vedno je koristno preveriti namen dajalca informacij. Kakšni so vzgibi za tako vrsto sporočil ali načina oblikovanja sporočil. Ne pozabimo, da smo danes vsi v vlogi potrošnikov. Prodajalci dobro vedo kaj godi potencialnemu kupcu. Kako nekaj prodati oz. predstaviti, da bo potencialni kupec ponujeno zaznal kot svojo potrebo ali vsaj željo. Ustvarjati je treba nove in nove navidezne potrebe in vzbujati občutke prikrajšanosti, če si tega človek ne more privoščiti. Pravila so povsod enaka.

Mladostnike je treba prepričati, da je spolna aktivnost nekaj nujnega, saj vendar mladostnik brez spolnosti sploh ne more živeti. Ne pustite se zavesti! Razmišljajte s svojo glavo in ne nasedajte trikom, ki vam slikajo srečo, ki je trajna kot milni mehurček.

Dandanes smo vsi izpostavljeni neizogibnim vplivom okolja. Izpostavljeni smo številnim podobam, ki se vtisnejo v nas iz jumbo plakatov in raznih reklamnih panojev, tudi če malo gledamo TV ali poslušamo radio nas ujamejo raznorazne reklame, oddaje in filmi, ki pogosto prikazujejo izkrivljeno podobo resničnosti. V naglem tempu v katerem vsi živimo pogosto zmanjka časa za preverjanje vseh teh vplivov, za čiščenje navlake in negativnosti za naše duševno zdravje. Tako se ujamemo v kolesje potrošništva in mislimo ter delujemo pod vplivom reklamnih sloganov.

Mi vam ne prodajamo ničesar. Želimo vam, da če ste mladi vstopite v svet vedro in zagnano, polni veselja do življenja, in če niste več najbolj mladi, da preverite svojo smer in svoje cilje. Naš edini namen in želja je, da bi bilo več veselja, vedrine in ljubezni do življenja v naši Sloveniji.

1.2 ŽIVLJENJE JE NAJVEČJA VREDNOTA

Življenje je temeljna vrednota. To je soglasno prepričanje človeštva. Vrednote pa človeštvo zavaruje z zakoni. Ljudje imajo do življenja spoštljivo razmerje, imajo ga za nekaj nedotakljivega. Življenje je dar s katerim ne ravnamo po mili volji, temveč odgovorno. Nihče ni gospodar svojega življenja. Sprejel ga je od staršev, starševsko ljubezen in vlogo pa imamo za nekaj plemenitega in etičnega. Dejanja kot so samomor, ogrožanje lastnega življenja ali življenja drugih, razne zasvojenosti, človek doživlja kot nekaj bolečega in negativnega. Varovanje in spoštovanje življenja pa imamo za etično dejanje, za izraz človečnosti, humanosti družbe.

Vsi, ki smo danes na planetu Zemlja smo obdarovani z življenjem. Vprašanje je kako ga dojemamo. Kot breme? Kot izziv? Kot našega dolžnika? Kot nekaj samoumevnega? Ne glede na naše dojemanje je dejstvo, da je za vse nas je nekdo poskrbel, ko smo potrebovali oskrbo in nas opremil za samostojno življenje. Torej je na začetku samostojnosti hvaležnost in nekak dolg, da tako skrb posredujemo naprej.

Ne glede na naše dojemanje življenja je nesporno dejstvo, da se nihče od nas ni sam ustvaril, določil svojih lastnosti, okoliščin v katerih se bo rodil. Torej moramo veliko dejstev, ki so sestavni del naših življenj preprosto sprejeti. Če so nam ta všeč je to lahko, veliko težje pa je, če se nam zdi, da bi moralo biti kaj drugače. V obeh primerih je nesmiselno si pripisovati zasluge za ugodno okolje ali pa krivdo za neugodne okoliščine. Kar pa naj bi človek na poti prevzel nase je odgovornost za svoja dejanja, za svoje odločitve s katerimi vpliva tako nase kot na soljudi oz. okolico. Za pametne odločitve pa je potrebno znanje, modrost in rast v ljubezni. Za srečno in uspešno življenje je potrebno smiselno delo in osrečujoči odnosi, ki gradijo človeka v vseh treh razsežnostih. Dobra novica za vsakega od nas je, da smo svobodni, da lahko izbiramo, le preveriti moramo v kolikšni meri so te odločitve res svobodne. Kaj je v mojem življenju na prvem mestu?

Danes so družine še posebno ogrožene. V družini se vsak rodi, raste, vzgaja in prejme vse vrednote, ki jih morajo starši posredovati svojim otrokom. Vrednote, ki jih ponuja svet so povečini lažne. Prijetne so in vabljive, toda prav te uničujejo srca, družine in življenja.

Pravi problem je v tem, da človek izda svojo svobodo in se pusti zasužnjiti.

Svoboda in individualizem sta postali univerzalni vredoti, zato upoštevajo posamezniki in družine le svoje individualne motive, norme, načrte, ideale in cilje. Vsak se briga le zase.

Sodobno življenje je vsestransko usužnjeno desetim ukazom duha časa. To so: pospešek, fitnes, uspeh, fleksibilnost, dogodek(“event”), zabava, novost, biti v koraku z dogajanjem (“online”), mobilnost in individualnost. Te besede ravnajo s sodobnim človekom kot brezsrčni priganjači sužnjev. Naše življenje mora biti namreč čedalje hitrejše, naše telo čedalje bolj čilo, še uspešnejše mora biti življenje, čedalje bolj nestalno, vedno bolj novo in zabavno, vedno bolj individualno, vedno bolj mobilno, in o vsem moramo biti na tekočem. Ob hlastanju za vsem tem zapademo mrzličnemu prizadevanju in stresu.

V življenju vsakega človeka pa kdaj nastopi stiska, ko imamo občutek, da so ogroženi temelji našega življenja in se nas zaradi tega poloti strah. V takih trenutkih rabimo roko v oporo in pomoč, dobro besedo, ki vrača upanje, prežene meglo strahu in predstavi jasnejšo podobo realnosti.

1.3 SPOČETJE, PRVI TRENUTEK ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA (ŽIVLJENJE SE ZAČNE S SPOČETJEM (oploditvijo))

Razvoj človeka se začne z oploditvijo (fertilizacijo), združitvijo ženske in moške spolne celice, jajčeca in semenčice v zigoto. To je spočetje – začetek samostojnega razvoja novega človeškega bitja, ki bo potekal vse do smrti.

V zigoti se že ob oploditvi vzpostavi biološka identiteta novega človeka. Gre za individualnost, ki je lastna samostojnemu bitju, ki je določena in se postopoma samouresničuje. Človek je od vsega začetka enkratno, neponovljivo bitje in ne le del matere. Rojstvo otroka ni nov začetek ali kvalitetni preskok, temveč stopnja istega procesa. Porod je prehod od nosečnosti v fiziološko samostojno življenje. Razvoj človeka se nadaljuje.

Čeprav je pri izlivu veliko spermijev, le enemu uspe priti do jajčeca in vstopiti vanj.Takoj nato zunanja stena jajčeca spremeni svojo kemično sestavo in se tesno zapre ter tako prepreči, da bi še kakšen spermij prišel noter. Ko se glava spermija prerine skozi notranjo steno jajčeca, se njen repek odlomi.

Vsi vemo, da se življenje začne z oploditvijo, ko en spermij zmaga v tekmi in sreča jajčece in se združita v zigoto. Zigota je nov človeški posameznik v prvi fazi svojega razvoja, ki nosi enak delež materinih in očetovih kromosomov. Začne se razvoj novega človeka. Vse lastnosti osebe kot je spol, barva oči, številka čevljev, inteligenca itd, so določene že ob spočetju. Vsaka oseba se začne z zigoto, ki nadaljuje čudežni razvoj človeka do rojstva, ko se razvoj nadaljuje izven materinega telesa. Če se ta proces ne prekine, bo človek živel naslednjih devet mesecev v maternici, potem pa desetletja zunaj nje. Ta oseba ni prej še nikoli obstajala in nikoli več ne bo. Slika kaže zigoto 30 ur po oploditvi

http://www.prolife.com/life_begins.html