Spočetje, prvi trenutek človeškega življenja

Razvoj človeka in njegovo življenje se začne z oploditvijo (fertilizacijo), z združitvijo ženske in moške spolne celice, jajčeca in semenčice v zigoto. Trenutek se imenuje spočetje in z njim se začne samostojen življenjski proces, ki bo potekal vse do smrti.

V zigoti se že ob oploditvi vzpostavi biološka identiteta novega človeka. Gre za individualnost, ki je lastna samostojnemu bitju, ki je določena in se postopoma samouresničuje. Človek je od vsega začetka, torej od spočetja naprej, enkratno, neponovljivo bitje in ne le del matere.

Rojstvo otroka ni nov začetek ali kvalitetni preskok, temveč stopnja istega procesa. Porod je prehod od nosečnosti v fiziološko samostojno življenje. Razvoj človeka se nadaljuje. Spermij Čeprav je pri izlivu veliko spermijev, le enemu uspe prvi priti do jajčeca in vstopiti vanj. Takoj nato zunanja stena jajčeca spremeni svojo kemično sestavo, zaradi česar se tesno zapre, s tem pa prepreči vdore naslednjih spermijev. Ko se glava prvega spermija prerine še skozi notranjo steno jajčeca, se njegov repek odlomi.

Zigota V jajčecu pride do združevanja 23 očetovih kromosomov s 23 materinimi kromosomi. To je magični trenutek spočetja, začelo se je novo človeško življenje. Nastane zarodek, ki se v prvi fazi razvoja človeka imenuje zigota, ki nosi enak delež materinih in očetovih kromosomov. To je nov človeški posameznik v prvi fazi svojega razvoja. Vse lastnosti osebe, kot so spol, barva oči, številka čevljev, inteligenca itd., so določene že v tem trenutku. Vsaka oseba se začne z zigoto. Če se proces, ki se je s tem začel, ne prekine, bo čudežni razvoj človeka devet mesecev, do rojstva, potekal v materinem telesu, od rojstva naprej pa se bo samostojno nadaljeval izven materinega telesa. Oseba, ki nastaja je enkratna: taka še nikoli prej ni obstajala in nikoli več ne bo. Slika kaže 30 ur star zarodek.

IMENA ZA ČLOVEKA, različna obdobja v človeškem življenju

zarodek od spočetja do 8.tedna OTROK *
plod od 8. tedna do rojstva
otrok od 0 do 10. let
najstnik od 10 do 12 let MLADOSTNIK
mladostnik od 12 do 16 let
mladenič od 16 do 21 let
odrasel človek po 18. letu ODRASEL
starejši človek po 65. letu
star človek po 80. letu

*Iz uvoda Konvencije OZN o otrokovih pravicah (1989): »Otroci zaradi svoje nezrelosti potrebujejo posebno nego in zaščito, tudi pravno, najsi bo pred rojstvom ali po njem.«

Kateremu bi odrekli vrednost človeka in pravico do življenja?

Vsak človek je enkratna, nezamenljiva, nenadomestljiva, neponovljiva, edinstvena oseba.

Več informacij na naslovu: http://www.justthefacts.org/