Sodišče Evropske unije: Človeški zarodek je človeško bitje, ki ga ni mogoče patentirati!

Sodišče Evropske unije je v torek, 18.10.2011, izdalo precedenčno sodbo o pravnem položaju človeškega zarodka. V sporočilu za javnost je odločilo, da iznajdb, ki temeljijo na človeških zarodkih, ni mogoče patentirati. Konkretno to pomeni, da patentiranje celičnih linij in drugih t. i. bio-produktov ni mogoče izvesti, v kolikor bi ti temeljili na uničevanju človeških zarodkov.

Brüstlovemu patentu se je zoperstavila mednarodna organizacija Greenpeace, ki se je pritožila na Nemško zvezno sodišče, to pa je zadevo poslalo na Sodišče Evropske unije. Nemško sodišče je ob tem še posebej zanimala interpretacija »človeškega zarodka« v Evropski direktivi o pravni zaščiti biotehnoloških inovacij. Po omenjeni evropski direktivi so inovacije, ki temeljijo na uničenju človeških zarodkov, izključene iz okvira t. i. patentne zaščite. V primeru Brustlovega patenta pa je nemško zvezno sodišče izpostavilo tudi vprašanje, ali Direktiva varuje življenje od spočetja naprej oz. ali ščiti življenje samo od nekega razvojnega obdobja naprej.

Evropska direktiva varuje človeško življenje od spočetja naprej

Sodišče je podalo jasen in nedvoumen odgovor, da Direktiva varuje človeško življenje v vseh razvojnih obdobjih, saj je človeški zarodek že od trenutka spočetja organizem, ki ima sposobnost embrionalnega razvoja. Na osnovi takšne odločitve velja, da je še neoplojena jajčna celica s spremenjenim jedrnim dednim zapisom, v primeru postopka kloniranja, že razumljena kot človeški zarodek. Zato ni dovoljeno patentirati postopka, pri katerem z odvzemom matičnih celic, pridobljenih iz človeškega zarodka, povzročimo uničenje zarodka.

"Pro Life" organizacije pozdravljajo razsodbo

Številne organizacije, ki se zavzemajo za človeško življenje in človekove pravice, so že pozdravile odločitev Evropskega sodišča. Ob tem poudarjajo, da je ena od posledic omenjene razsodbe in opredelitve človeškega zarodka večja podpora etično ustreznejšim raziskavam na področju odraslih matičnih celic. Obenem pa to pomeni tudi neke vrste »udarec« vsem tistim, ki zagovarjajo etično sporne raziskave na embrionalnih matičnih celicah, pridobljenih iz mrtvih človeških zarodkov. Zaradi nezmožnosti njihovega patentiranja bodo takšne sporne raziskave sedaj otežene in manj privlačne za biotehnološke investitorje.

"Evropska unija ne bo več mogla financirati raziskav, ki vključujejo uničenje človeških zarodkov, kot je to počela do sedaj", je dejala Sophia Kuby, direktorica nevladne organizacije European Dignity Watch.

Razsodba Sodišča Evropske unije prav tako pomeni, da se v evropskem pravnem redu izjasnjuje položaj človeškega zarodka, ki je tako vedno bolj zaščiten. Zato bo omenjena razsodba dolgoročno vplivala na zakonodajo vseh 27 držav članic EU in njihovo urejanje zakonodaje na področju splava, umetne oploditve, darovanja jačec, raziskav na matičnih celicah itd.

Ta sodba predstavlja mejnik na področju varovanja človeškega življenja v Evropi. Sodišče je z njo potrdilo mnenje generalnega pravobranilca Yvesa Bota, da je potrebno vsakršno skupino celic, iz katerih se lahko razvije človeško bitje, tudi posamezne totipotentne matične celice, pravno označiti kot živa bitja in tako preprečiti možnost patentiranja.

Vir: 24KUL.si

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *