Podpora neomejeni pravici do splava med Američani pada

V raziskavi, izvedeni med 4. in 10. aprilom 2006, je sodelovalo 1.016 odraslih Američanov. 47% vprašanih je odgovorilo, da nasprotujejo odločitvi Vrhovnega sodišča o legalizaciji splava.

Velika večina, 53%, je dejala, da bi moral biti dostop do splava omejen. 20% pa jih je reklo, da nikoli niso podpirali splava. Samo 24% vprašanih je menilo, da bi morala imeti ženska pravico do splava ne glede na okoliščine.
40% vprašanih bi podprlo zakone, ki bi splav naredili težje dosegljiv. Prav tako jih je 40% mnenja, da zakonov ne bi smeli spreminjati.

Anketna vprašanja so bila zavajajoča, saj so namigovala, da je bila odločitev Vrhovnega sodišča o legalizaciji splava omejena le na prve tri mesece nosečnosti, čeprav je ta odločitev v resnici na široko odprla vrata splavu na zahtevo nosečnice v vseh devetih mesecih nosečnosti.

Udeležence so vprašali: »Leta 1973 se je ameriško Vrhovno sodišče odločilo, da so državni zakoni, ki so prepovedovali splav vse do tretjega meseca nosečnosti, neustavni, ter da bi morala biti odločitev o tem, ali naj ženska do tretjega meseca nosečnosti naredi splav, prepuščena ženski in njenemu zdravniku. Ali na splošno podpirate ali ste proti temu delu odločitve ameriškega Vrhovnega sodišča, ki legalizira splav do treh mesecev nosečnosti?«

Kljub netočnostim v besedilu rezultati ankete kažejo, da so Američani vedno bolj nezadovoljni z neomejenim dostopom do splava.

Vir: Gudrun Schultz, LifeSite.com

Celotne rezultate lahko preberete tukaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *