Odnos fant-dekle

Nekdaj so ljudje dobro vedeli, kako pomembni so predpisi vedenja in ‘pravila’ dvorjenja. Veliko stvari, ki so jih mladi doživljali kot omejevanje, je v resnici služilo zagotavljanju varnega prostora spoznavanja in varovanju občutljive mlade duše in telesa.

Res je bilo tudi precej pretiranih omejevanj, ko izbranec ali izbranka v očeh staršev in drugih odraslih ni bil primerna oseba. Danes smo mnogo predsodkov premagali.

A ko porušiš ograjo okoli sebe, ki ti preprečuje izhod v širni svet, s tem omogočiš tudi širnemu svetu, da se ti bolj približa. Približa pa se ti lahko tako, kot si ne želiš, in bolj kot bi ti bilo prijetno. Ko ti danes starši postavijo uro vrnitve domov, je to v tvojih očeh največja krivica in nezaupanje do tebe. A to je ograja, ki preprečuje tudi kakšnim hudobnim namenom, da bi se uresničili v tvojo škodo.

A svet drvi naprej, pravil ali znanih vzorcev vedenja ni, zato ne kaže drugega, kot da ga (en del sveta) sprejmemo takega, kot je. A ta del moramo čim bolje spoznati, da ne bi delali nepotrebnih napak.
Drug del sveta, ki nas obdaja (preizkušanje omam, odvisnosti, spolnosti …), je dobro pustiti pri miru ali pa se zavedati, da bo treba slej ko prej nositi posledice.

Tretji del sveta pa čaka, da ga spremenimo in izboljšamo.
Stvari so jasne in enostavne, težava je le v tem, kako ločevati te tri dele sveta. Zato nikakor ne bo odveč, če se bomo lotili odkrivanja in spoznavanja malo prej, preden se bomo lotili resničnega preizkušanja.

Torej: kaj naj sestavlja odnos med fantom in dekletom, med moškim in žensko?
(povzeto po T. Lamovec: Priročnik za psihologijo motivacije in emocij, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 1988)
Sestavljajo ga tri temeljne sestavine v enakem razmerju.

Intimnost pomeni čustveno, duševno bližino. V spoznavanju raste občutek, da končno poznaš nekoga, s katerim se ujemaš, s katerim si na skupni ‘valovni dolžini’, ki te razume in sprejema. Nekoga, ki te končno sliši. Čeprav nista povsem skladna, vaju veselijo podobne stvari, pomembni so vama enaki cilji v življenju.

Strastnost pomeni telesno ujemanje. Je kot ogenj, ki se zelo hitro razširi. To, kar vidiš, slišiš, vonjaš, česar se dotikaš, ti vzbuja prijetne občutke, zaupanje, željo po raziskovanju. Vzbuja pa tudi nemir, željo po goloti, po popolnejšem dajanju svojega telesa in sprejemanju telesa drugega.
Pripadnost se razvije malo kasneje, ko z nekom že preživiš nekaj časa. Za nekatere je dovolj nekaj dni, za druge je potrebnih nekaj mesecev. Občutek, da ti je nekdo domač, znan, blizu, se povezuje tudi z željo biti zvest, željo, da je tudi drugi zvest, da to, kar si delita, ni dostopno nikomur drugemu. Oblikuje se odgovornost in zavedanje enkratnosti, dragocenosti odnosa, ki zmore premagati občasna razhajanja in nesoglasja.

Odnos med fantom in dekletom potrebuje vse tri prvine. Zakaj pa je ravno v tem odnosu toliko razočaranj? Že vsaka od teh prvin je dovolj močna, da lahko povezuje, a stol lahko stoji, če ima najmanj tri noge. V nadaljevanju bodo opisani različni možni odnosi, ki pa ne trajajo dolgo ali pa ne prinašajo paru pričakovanega zadovoljstva.

IGRA

Zaradi nezrelosti ali bolj lahkotnega značaja enega ali obeh partnerjev, je lahko odnos med fantom in dekletom bolj igra, spogledovanje in ugotavljanje, kako bo drugi reagiral. Odnos ni globok, lahko je zabaven, dinamičen, a se običajno razdre ob prvih resnejših težavah.

EKONOMIJA

večkrat lahko stvari, ki jih ima le eden, vplivajo na občudovanje drugega. Všečnost stvari lahko nekdo zamenja za zaljubljenost. Tudi takšna navezanost mine, posebno če so duševne razlike med partnerjema prevelike ali neupoštevane. Ljubiti bi morali ljudi, stvari pa uporabljati. V takšnem odnosu pa se zgodi, da uporabljamo ljudi in ljubimo stvari.

OBSEDENOST

Nekateri zelo mladi fantje in dekleta se zaljubijo bolj v svoje občutke kot v drugega človeka. Opajajo se z vrtoglavico čustev in se želijo čim dlje zadržati v tem vzvišenem stanju. Včasih kar iščejo stvari ali dogodke, ki jim spet vzbudijo močne čustvene reakcije (tudi zasledovanje, ljubosumnost, metanje pod noge, samopomilovanje …).

PREDSTAVA

Fant ali dekle imata lahko pred okolico zelo slab občutek in čutita, da morata uresničiti pričakovanja drugih. Zgodi se tudi, da se eden ali oba čutita negotova v odnosu, pa kljub temu igrata pred ‘gledalci’ predstavo zaljubljenosti, dobrega razumevanja, obvladovanja telesnih nežnosti … Ker pravzaprav ne vesta, kaj bi drug z drugim, čakata na odzive okolice in uporabljata druge za ogledalo svojega odnosa.

PLATONSKA LJUBEZEN

Je skoraj bolj značilna za dekleta kot za fante. Dekleta želijo ljubezen ohraniti na nekem vzvišenem mestu češčenja, ki ga vsakdanje spremembe in slabe stvari ne morejo doseči. Niti se ne želijo preveč približati resničnosti in rajši vzdihujejo po svojem občudovanem na samem ali s prijateljicami. Podoben moški model je Don Kihot, ki je svojo Dulsinejo ravno tako občudoval od daleč.

MUČENIŠTVO

Seveda bi malokdo priznal, da igra mučenika ali žrtev, ker se to dogaja podzavestno. Zaradi vzgoje, modelov v otroštvu ali lastnega primanjkljaja nekateri iščejo partnerja, ki bo ustrezal njihovim dotedanjim vedenjskim strategijam. Zato se kljub najboljšim namenom partnerja, da pomaga, kmalu zgodi, da sam postane le nov krvnik svoje večno ‘nesrečne’ žrtve.

LASTNIŠTVO

Nekateri fantje ali dekleta vzamejo občutke pripadnosti in zavezanosti zelo zares. Strah pred prekinitvijo odnosa prekrijejo z zahtevami do partnerja, kako naj se obnaša, s kom naj se druži, z drugim ravnajo, kot bi bil del njih samih, in težko upoštevajo njegovo ali njeno svobodo in različnost. Prevelika zahtevnost zaduši odnos, čeprav je težko prepoznati, kaj je narobe.

BEG

Včasih se komu zdi, da imeti fanta ali dekle pomeni biti na rajskem otoku sredi oceana. Okrog so viharji in valovi, na otoku pa sonce, peščene plaže in uživanje. Kot ni rajskega otoka, tako tudi bližina fanta ali dekleta ne more rešiti ali pomiriti vseh preteklih razočaranj, stisk in nesreč.

BOLNICA

Nekateri nemirni mladostniki lahko begajo od enega do drugega partnerja, vzbujajo usmiljenje in iščejo tolažbo. Partner jim nekako ustreza, dokler so žalostni in si celijo ‘rane’, nato pa odidejo novim pustolovščinam naproti. Ta krog se lahko celo večkrat ponovi.

TELESNA BLIŽINA

Pod vplivom medijev ali ‘modelov’ v okolici se zdi, da je telesnost edino in osnovno, kar dva združuje in povezuje v odnosu. Pričakovanja in ravnanja so osredotočena le na spolne igre ali prave spolne odnose, in če se dva telesno ujemata, lahko tak odnos traja kar nekaj časa. Pušča pa po drugi strani občutek neizpolnjenosti. Zgodi se, da se nekdo ujame v zanko telesnosti in išče rešitve v še več telesnosti ali v podobnem telesnem odnosu z drugim. Ne ena ne druga možnost ne prinaša rešitve ali zadovoljujočega partnerskega odnosa.

PRIJATELJSTVO

Bolj zadržani fantje in dekleta so včasih povsem zadovoljni v odnosu prijateljstva, ki pomeni, da se dva srečujeta tudi sama, se veliko pogovarjata, imata kakšno skupno dejavnost. Prijateljstvo je lahko dobra podlaga kasnejšega resnega odnosa, lahko pa tudi izzveni in se konča, posebej če kdo od dveh naveže tesnejše stike z nekom tretjim.

FILMSKA ALI UMETNA LJUBEZEN

Ker je fanta ali dekle strah svojih občutkov in možnosti, da bi kaj naredila narobe, se zgodi, da skušata posnemati druge, lahko tudi filmske modele. Eden ali oba se obnašata umetno, tako kot si predstavljata, da bi se v podobni situaciji obnašali vzorniki, ki jih občudujejo. Pri tem ni nujno, da so modeli filmski igralci ali pevci, lahko so to samo zelo priljubljeni vrstniki.

EKSPERIMENT

čustveno togi ali otopeli mladostniki si včasih privoščijo krute preizkuse na račun čustev drugih. Iz dolgočasja ali zaradi osvajalskih trofej skušajo pri drugih vzbuditi odziv in naklonjenost; ko jim to uspe, pa se navadno umaknejo. Čeprav zavestno prvi morda niti nimajo slabih namenov, pa so zapuščeni partnerji lahko hitro tarče posmeha in norčevanja.

ZATOČIŠČE

Danes mnogi mladi ljudje izhajajo iz razbitih in čustveno siromašnih družin. Kot taki so redko sposobni, da bi imeli urejen in stabilen odnos s partnerjem, ampak skušajo v odnosu najti vse tisto, kar jim je doma primanjkovalo: varnost, toplino, sprejetost, razumevanje. Od partnerjev želijo bolj materinske ali očetovske odzive.

ISKANJE IDEALA

Veliko mladih ima v svoji glavi neki ‘idealni tip’. Zamislijo si lepe zunanje lastnosti, privlačne duševne značilnosti in za nameček še dovolj premoženja, ugleda in podobnega. Ko spoznajo živega človeka, ki se zdi primeren, pa niso usmerjeni v to, da bi odkrili, kakšen je, ampak bolj v to, kako ga čimbolj približati svojemu idealu. Tak človek ni sposoben resničnega medosebnega odnosa, ampak le notranjega odnosa med jaz in takim ti, kakršnega te jaz hočem.

Mnoge teh slik so pretirano poudarjene. Odnosi med fanti in dekleti so tako pestri, da lahko najdejo v seznamu več odsevov lastnih odnosov. Človek resnično ne more kar takoj začutiti in osvojiti vse dinamike nečesa tako širokega in polnega, kot je ljubezenski odnos. Potreben je čas. Potrebno je dozorevanje. Odnos ni trenutek ali prerez nečesa, ampak pomeni proces. Proces pa je stalno dogajanje, spreminjanje, oblikovanje, dograjevanje.
Lepo je, če veš, kdo si in kaj hočeš. Lepo je, če se imaš rad/rada in se zavedaš, da si dar drugemu človeku, kot je on/ona dar tebi. Vsak odnos, pa če zanj ugotoviš, da je pravi ali da to »ni tisto«, je nekaj, česar ne moreš kar tako zbrisati, kot na računalniku pritisneš ‘cancel’ ali ‘delete’. V našem spominu, v naši duševnosti se shranjujejo vsi dogodki in občutja. Prav je, da izbiramo takšna doživetja, ki nas bodo bogatila in osrečevala, v katerih ne bomo ravnali po modi ali pod prisilo ali z namenom, da bi kaj dokazovali drugim, temveč v zvestobi dobrim načelom, ljubezni in samim sebi.