O nas


Šola za življenje je portal, društva Dar, društvo za kulturo življenja, katerega namen je spodbujanje, gradnja in razširjanje pozitivnega odnosa do življenja.

V društvu Dar, društvu za kulturo življenja se zavzemamo  za spoštovanje življenja človeka od spočetja do njegovega naravnega konca. Za spoštovanje človekovega dostojanstva. Svetosti vsakega človeškega življenja.  Žal je življenje mnogih ljudi ogroženo že na samem začetku. Zato hočemo biti glas tistih, katerih glas se ne sliši in želimo ščititi tiste, ki se sami ne zmorejo braniti – nerojene neželene ljudi.

Naš cilj je prispevati k nastajanju Slovenije, ki z veseljem sprejema nova življenja. Prijazne, družinam in otrokom naklonjene družbe. S svojim delovanjem želimo ustvarjati kulturo življenja.


Poslanstvo

  • nagovoriti ljudi od srca do srca v vseh življenjskih razmerah;
  • v slovenskem prostoru širiti ljubezen do življenja;
  • vzgajati mladostnike za odgovorno življenje v mladosti, ki je temelj zdravega zakona in trdne družine;
  • utirati pot miselnosti, ki je naklonjena življenju in vodi v kulturo življenja;
  • seznanjati s splošnimi pastmi, ki ne vodijo v življenje;