Naravno načrtovanje družine 2

NARAVNE METODE NAČRTOVANJA DRUŽINE

Milena Igličar,dr.med., spec. ginekologije in porodništva, Zdravstveni dom Škofja Loka

Uvod

»Metoda naravnega načrtovanja družine (NND) je ravnanje, s pomočjo katerega lahko poskušamo zanositi ali pa se nosečnosti izogniti, ker lahko z opazovanjem naravno pojavljajočih se telesnih znakov in znamenj tekom menstruacijskega ciklusa določimo plodne in neplodne dneve v aktualnem ciklusu. Če uporabljamo NND za preprečevanje nosečnosti, predpostavlja ta metoda vzdržnost spolnih odnosov v plodni fazi ciklusa.«(Definicija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Naravne metode načrtovanja družine temeljijo bodisi na opazovanju sprememb sluzi materničnega vratu (Billingsova metoda, Ferility Care), merjenju jutranje telesne temperature (temperaturna metoda) ali kombinaciji obeh (simptotermalne metode).

Novejše metode NND so zanesljive, če jih par dobro pozna in natančno upošteva pravila. Številni pari jih uporabljajo zaradi moralnih zadržkov do uporabe kontracepcijskih sredstev. Ker nimajo negativnih vplivov na zdravje, jih lahko uporabljajo tudi ženske, ki zaradi različnih bolezni ne smejo uporabljati kontracepcijskih sredstev. Pri teh metodah sodelujeta oba partnerja in če tak način urejanja spočetij oba pozitivno sprejemata, to pozitivno vpliva na njun medsebojni odnos. Ženske so zadovoljne, ker živijo uglašeno z naravnim ritmom svojega telesa. Ti pari so si večinoma zvesti. Nenazadnje so metode zelo poceni.

Zgodovinski razvoj in bistvene značilnosti posameznih metod

Prva znanstvena spoznanja o plodnem času sta nam posredovala ginekologa Ogino (Japonska) in Knaus (Avstrija), ki sta v tridesetih letih 20. stoletja neodvisno drug od drugega ugotovila, da pride do ovulacije 12 do 16 dni pred naslednjo menstruacijo. Pravila, ki sta jih postavila, so določala neplodni čas na podlagi predhodnih dolžin ciklusov (Knaus – Oginova koledarska metoda)(1) . Ker je ta metoda temeljila na statistični verjetnosti, je zelo nezanesljiva, zato se danes koledarska metoda kot samostojna ne priporoča več.

Temperaturna metoda se je razvila po letu 1940 na podlagi spoznanja, da se bazalna temperatura po ovulaciji pod vplivom hormona progesterona dvigne za nekaj desetink stopinje. Povišana ostane do menstruacije. Metoda je zanesljiva, njena slabost pa je v tem, da si ženska neplodne dneve lahko določi šele po ovulaciji. Neuporabna je v času anovulatornih ciklusov, v času dojenja in perimenopavzi.

Avstralski nevrolog John Billings je skupaj s svojo ženo Evelyn, tudi zdravnico okrog leta 1960 razvil ovulacijsko metodo opazovanja cervikalne sluzi, po njima imenovano Billingsovo metodo. Spoznala sta, da so ženske same sposobne prepoznavati plodne dneve na osnovi občutka, ki ga ta sluz povzroča ob vhodu v nožnico in na osnovi videza izločene sluzi. Maternični vrat je namreč večino časa zaprt z gostim sluznim čepom. Pod vplivom estrogenov v zorečem foliklu se v obdobju pred ovulacijo maternični vrat odpre, žleze materničnega vratu pa izločajo sluz materničnega vratu, v kateri semenčice lahko preživijo 3 do 5 dni, medtem ko lahko v kislem okolju nožnice v času, ko je maternični vrat zaprt, preživijo največ tri ure. Sluz iz cervikalnega kanala se pri različnih hormonskih dogajanjih značilno spreminja, kar sta s svojimi raziskavami potrdila endokrinolog James Brown in fiziomorfolog Erik Odeblad. Nizke koncentracije estrogena se odražajo v t.i. bazalnem neplodnem vzorcu občutka in videza sluzi, ob višjih koncentracijah pa prihaja do drugih vzorcev, ki jih par lahko prepoznava kot nastop možno plodnih dni in jih lahko spremlja vse do t.i. vrhunca plodnosti, tj. zadnjega dne maksimalnega občutka (tj. spolzkosti) in/ali videza tekoče ali raztegljive, prozorne sluzi. Metodo sta zakonca Billings učila po številnih državah sveta. Prednost te metode je enostavnost ter uporabnost tudi med dojenjem, ob nerednih ciklusih in v perimenopavzi. Natančno je predstavljena v knjigi The Billings Method, zadnja revidirana izdaja je izšla leta 2008. V slovenščini je bila izdana precej starejša izdaja z naslovom Načrtovanje družine z ovulacijsko metodo, ki je že dolgo razprodana(2).

Simptotermalno metodo je prvi leta 1965 javno predstavil avstrijski zdravnik Joseph Rötzer. Po tej metodi določimo začetek plodnih dni na podlagi dolžine predhodnih ciklusov najzgodnjejšega dviga telesne temperature v vseh dosedanjih ciklih in opazovanja sluzi, konec plodnih dni pa na podlagi opazovanja sluzi in merjenja bazalne temperature. Leta 1981 je bila v Nemčiji ustanovljena interdisciplinarna znanstvena delovna skupina za naravno načrtovanje družine. Vključevala je ginekologe, pedagoge, psihologe in delovala na več univerzah. Ta je v modelnem projektu izdelala temelje za izpopolnjeno simptotermalno metodo Sensiplan. Metoda je natančno predstavljena v priročniku in delovnem zvezku Naravno in zanesljivo, ki sta v prenovljeni izdaji letos izšla tudi v slovenskem jeziku (1). Metoda Sensiplan je sprejeta kot zanesljiva kontracepcijska metoda tako pri Deutsche Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin (DGGEF), kot tudi pri European Society of Contraception(3).

Danes se pri nas poučuje tudi standardizirana Billingsova metoda imenovana Fertilitycare. Pred več kot 30 leti jo je začel razvijati ameriški ginekolog dr. Thomas Hilgers s svojo raziskovalno ekipo. V Evropo je metodo pripeljal irski zdravnik dr. Phil Boyle pred 13. leti, tako da je prvi center za FertilityCare in NaPro nastal na Irskem, sedaj pa se centri vse bolj širijo po Evropi. Metoda poleg določanja občutka in videza sluzi določa tudi opazovanje vseh krvavitev v ciklusu, vseh vrst nožničnega izcedka in dodatno beleženje bolečin in drugih znakov, ki jih ženska pri sebi morda opazi. Poleg določanja plodnih in neplodnih dni ženska na podlagi določenih znakov hitreje posumi na nekatere motnje, bolezni ali tveganje za zmanjšano plodnost. Natančno in standardizirano beleženje omogoča učitelju in ginekologu objektiven pogled v ciklus. Vse to je v veliko pomoč v primeru težav z zanositvijo.

Zanesljivost posameznih metod

Ločimo zanesljivost posameznih metod pri doslednem upoštevanju pravil in uporabno zanesljivost metode. Večina študij zanesljivosti je opravljenih med pari, ki obiskujejo tečaje posameznih metod in si natančno beležijo vsa opazovanja. Zanesljivost Knaus – Oginove metode je bila samo 53 %. Zanesljivost temperaturne metode je ob strogi uporabi visoka, vendar se zaradi napraktičnosti kot samostojna metoda ni dosti uporabljala. Svetovna zdravstvena organizacija je že v letih 1976-1979 izvedla prospektivno multicentrično študijo o učinkovitosti učenja in uporabe Billingsove metode. Vključenih je bilo pet držav s petih kontinentov z različnimi kulturnimi in socio-ekonomskimi razmarami. Rezultati študije so pokazali, da je zanesljivost metode 97,8% (4,5).

V Nemčiji vsa leta spremljajo zanesljivost simptotermalne metode na katedrah za ginekologijo in porodništvo na univerzah v Düseldorfu in Heidelbergu. Objavili so rezultate 20 let potekajoče prospektivne longitudinalne kohortne študije(6). Spremljala je zanesljivost in sprejemljivost metode v letih 1985 do 2005. Študija vključuje 900 žensk s 17638 ciklusi, vse so obiskovale tečaj učenja metode. Vsak par se je moral na začetku vsakega ciklusa opredeliti, ali načrtuje nosečnost ali ne. 322 parov je v plodnih dneh abstiniralo, do nenačrtovane nosečnosti je prišlo v 0,4%. 509 parov je v teh dneh uporabljalo dodatne pregradne metode, nenačrtovano je med temi zanosilo 0,6 % žensk. Ostali so imeli občasno nezaščiten spolni odnos tudi v plodnih dneh, med temi je bistveno višji odstotek nenačrtovanih nosečnosti – 7,5 %. Iz študije je predčasno izstopilo 9,2 % žensk, kar priča o dobri sprejemljivosti metode. Omenjena študija kaže, da je zanesljivost te metode ob dobrem poznavanju in dosledni uporabi primerljiva z uporabo zanesljivih kontracepcijskih sredstev.
Rezultati študij zanesljivosti metode Fertilty care kažejo na 98,7-99,9 % zanesljivost metode ob pravilni uporabi in na 94,6 – 97,7% uporabno zanesljivost (7).

Uporaba naravnih metod v Sloveniji

Če pregledamo statistične podatke o uporabi hormonske kontracepcije in materničnih vložkov ter opravljenih sterilizacijah vidimo, da slaba polovica žensk v rodni dobi ne uporablja nobene od teh oblik kontracepcije. Nekatere nimajo spolnih odnosov, veliko teh parov uporablja kondom, nekateri prekinjen spolni odnos, dokaj velik delež pa naravne metode. Podatke o uporabi naravnih metod lahko dobimo samo iz nekaterih raziskovalnih nalog, ki vključujejo ankete med ženskami. Po podatkih iz ankete opravljene v treh ginekoloških ambulantah leta 2000 je naravne metode uporabljalo 8% vseh parov (6), po anketah opravljenih na Celjskem območju leta 2004 pa 15,7% (7). Seveda vsi ti pari naravnih metod ne poznajo natančno in pravil ne upoštevajo dosledno. Nekatere ženske površno določijo plodne dneve v mesecu in se brez natančnega opazovanja na to zanesejo. Med temi so tudi nenačrtovane zanositve in to daje občutek, da so naravne metode nezanesljive. Med ženskami, ki so opravile umetno prekinitev nosečnosti, jih je leta 2009 2.5% navedlo, da so kot metodo ob zanositvi uporabljale naravno metodo (statistični podatki IVZ).

Velik delež parov, ki uporabljajo naravne metode načrtovanja družine, že vnaprej želi sprejeti večje število otrok. Med tistimi, ki to metodo jemljejo resno, so umetne prekinitve nosečnosti zelo redke, saj večinoma sprejmejo otroka v primeru nenačrtovane zanositve. Določena obdobja, ko res ne želijo zanositi, pravila strogo upoštevajo, v obdobjih, ko se čutijo bolj odprti za novo življenje, pa se pravil držijo manj natančno. Poznavanje znakov plodnosti paru zelo pomaga v času načrtovanja nosečnosti, še posebej v primeru težav z zanositvijo.

V ginekološki ambulanti lahko naravne metode predstavimo le okvirno. Za natančno učenje je premalo časa. Bistveno je, da jim za to možnost povemo in da ženskam poudarimo, kako pomembno je natančno učenje in dosledno upoštevanje pravil. Pri nas že vsa leta potekajo tečaji s strani akreditiranih učiteljic simptotermalne metode v Družinskem centru Betanija v Ljubljani. Billingsovo ovulacijsko metodo prav tako akreditirane učiteljice poučujejo v Društvu Gibanje za življenje. Pred leti se je izobrazilo večje število učiteljev in pridobilo mednarodno licenco za poučevanje metode Sensiplan. Tečaji potekajo po različnih krajih Slovenije. Metodo Fertility Care poučujejo v Zavodu Iskreni.net. Vsi tečaji so sestavljeni iz teoretičnega in praktičnega dela, ko ženska natančno beleži svoja opazovanja in se o tem sproti pogovarja z učiteljem. Večinoma tečaj obiskujejo v parih. Kot plod bolj razširjenega poučevanja pričakujemo bolj zanesljivo uporabo naravnih metod.

Zaključek

V nasprotju z zastarelo, nezanesljivo koledarsko metodo po Knausu in Oginu temeljijo današnje metode NND na samoopazovanju. S pomočjo opazovanja telesnih znakov lahko vsakokrat v aktualnem ciklusu določimo plodno obdobje. Če imamo željo po otroku, vemo, kdaj je največja verjetnost, da bomo zanosili, če pa se hočemo nosečnosti izogniti, se v plodnem času vzdržimo spolnih odnosov.
Naravne metode načrtovanja družine so neškodljive, poceni in zanesljive, če jih par dobro pozna in pravilno uporablja. Uporaba metode pozitivno vpliva na partnerski odnos. Pri nas obstajajo različne možnosti natančnega učenja metod. Ginekologi v ambulanti ženske lahko usmerimo na tečaje in jim poudarimo pomen pravilne uporabe.

Literatura:

1. Bauer S, Frank Herrmann P, Raith-Paula E, Sottong P, Naravno in zanesljivo-Priročnik in delovni zvezek. Celje: Mohorjeva družba; 2012
2. Billings E, Westmore A. Načrtovanje družine z ovulacijsko metodo. Celje: Mohorjeva družba; 1988.
3. Priv. Doz. Dr. med. Jörg Heil, Heidelberg: Die Gynäkologisschen Leitlinien für Natürliche Methoden der Familienplanung, referat auf dem na 3. Bundesdeutschen NFP-Kongresu am 29.9. 2012 an na der Univerzi sität v Heidelbergu.
4. Trussell J., Grummer-Strawn L. Contraceptive failure of the Ovulation Method of Periodic Abstinence. Family Planning Perspectives 1990; 22:65-75
5. World Health organization, task force on Methods for the Determination of the Fertile period, Special Programme of Research, Development and ResearchTraining in human reproduction, A Prospective Multicentre Trial of the ovulation Method of Natural Family Planning. The effectieness Phase, Fertility and sterility. 1981;36,591
6. Frank-Herrmann P, Heil J, Gnoth C, The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study. Human reproduction pp. 2007; 1-10.
7. Hilgers TW, Stanford JB. The Use-Efectiveness to Avoid Pregnancy in Creighton Model NaProEducation Technology: A Meta-Analysis of Prospective Trials. J Repro.Med. 1998;43:495-502.
8. Rovtar A. Poznavanje in uporaba naravnih metod načrtovanja spočetja med ženskami v Sloveniji. Dipl. nal., Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2000
9.Koren N. Uporaba kontracepcije v populaciji oseb 40-50 let na področju ZD Celje. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino. Celje, 2004