Kaj prinese čistost

KAJ PRINESE ČISTOST?

Morda je bolje kot o vzdržnosti govoriti o čistosti, čeprav v današnjem svetu, z vsem tem, kar dandanes vidimo in slišimo, se lahko zdi to že od začetka izgubljena bitka.

Vendar pa se vsaka generacija na novo srečuje z vsemi fazami življenja in je prav, da se ne kar vnaprej sprijaznimo z nečim, kar se je izkazalo za slabo. Ali ni naloga odraslih, da predajo novim generacijam resnico o temeljnih stvareh v življenju – tudi zadevah vezanih na spolnost? <b>V globini človeškega srca, še posebej v srcu mladih, je skrivno hrepenenje, nekakšna nostalgija po čistosti, ki je nobeno blato ne more povsem prekriti.</b>

Pesnik Tagore je rekel: »Čistost je bogastvo, ki prihaja iz preobilja ljubezni in ne iz njenega pomanjkanja.«

Morda najbolje razumejo razmišljanje o ljubezni prav resnično zaljubljeni. Spolnost postane »nečista«, ko drugega (ali pa lastno telo) zoži na predmet, na stvar, a to je tisto, kar tudi resnično zavrača. Na stvari pa gledamo s stališča uporabnosti ali neuporabnosti in omejenega trajanja roka uporabe.

Številna pretiravanja na tem področju imajo nekaj umetnega, so posledica vsiljevanja od zunaj, narekujejo jih tržni in potrošniški razlogi. Še zdaleč niso, kot bi nas radi prepričali, »spontan razvoj navad«.

Eno od opravičil, ki najbolj prispevajo k nebrzdani spolnosti v splošni miselnosti in odvezujejo od vsake odgovornosti, je v tem, da tako vedenje nikomur ne škodi, ne dela nasilja nad pravicami in svobodo drugih, razen če gre za posilstvo ali nasilje.
Toda ne bo držalo, da se greh nečistosti ustavi pri človeku, ki ga stori. Vsaka zloraba, kjerkoli in kdorkoli jo že stori, onesnaži človekovo moralno okolje, ima za posledico propadanje vrednot in ima strašno moč, ki povleče ljudi v propad Prva žrtev vsega tega je družina.

V judovskem Talmudu beremo o zagovorniku, ki dobro ponazori solidarnost, ki je v slabem in v škodi, ki jo vsak greh, tudi osebni, povzroči družbi: »Na krovu barke je nekaj ljudi. Eden od njih vzame sveder in začne pod sabo vrtati luknjo. Drugi potniki, ki to vidijo, mu zgroženi rečejo: ‘Kaj delaš?’ On jim odgovori: ‘Kaj vam mar? Luknjo vrtam pod svojim sedežem, ne pod vašim!’ ‘Že, že,’ mu odvrnejo drugi, ‘toda voda bo vdrla in vsi se bomo potopili!’«

Pojavi, ki si zaslužijo vso grajo, kot so izkoriščanje mladoletnih, posilstva in pedofilija, se ne rodijo iz nič. Vsaj deloma so sad ozračja pretiranega vzburjenja, v katerem živimo in v katerem najšibkejši podležejo. Ni bilo lahko zaustaviti blatnega plaza, ki se je pred časom sprožil in je blato začelo drseti ter je zasulo in uničilo nekaj vasi v Kampanji. Potrebno bi bilo preprečiti pretirano sečnjo gozdov in drugo okoljsko škodo, ki je nezadržno pripeljala do plazu.

Enako velja za določene tragedije, v ozadju katerih je spolnost. Ko so uničena naravna varovala, se jim ni več mogoče izogniti. Množični mediji “si trgajo oblačila”, ko se zgodijo takšna dejanja, vprašanje pa je ali se zavedajo svojega dela odgovornosti, ki jo imajo tudi oni za vse, kar govorijo ali prikazujejo.
Poglejmo, kaj pravi apostol Pavel pozitivnega o čistosti:
»Mar ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga? NE PRIPADATE SEBI, SAJ STE BILI ODKUPLJENI ZA VISOKO CENO. Zato poveličujte Boga v svojem telesu.« (1 Kor 6,19-20)

Poganski motiv za čistost je v določenem smislu prav nasproten. Filozofi – stoiki in epikurejci – tistega časa so učili, da se je treba izogibati nečistim grehom, da ne bi izgubili nadzora in oblasti nad seboj in postali sužnji strasti; tukaj pa je potrebno spoštovati telo zato, ker nismo »gospodarji« samih sebe, kajti telo nam ne pripada, ampak je Gospodovo in ga je odkupil za visoko ceno.

Namen čistosti je veliko plemenitejši in je vezan na dostojanstvo samega telesa; dano nam je, da bi poveličevali Boga na en ali drug mogoč način: v zakonu in rodovitni ljubezni ali pa v Bogu posvečeni deviškosti.

Poglejmo, kakšno spodbudo lahko iz tega izluščijo verni in vsi pošteni ljudje, ki jim ni vseeno za družino in družbo. Danes ne zadostuje več čistost, ki so jo ustvarili strahovi, tabuji, prepovedi, beg moškega pred žensko in obratno, kot da bi bil eden od njiju vedno in nujno past za drugega in njegov možni sovražnik, namesto – kakor pravi Sveto pismo – »pomoč«. Sama sodobna organizacija družbenega življenja izničuje tovrstne obrambe s promiskuiteto, ki jo vnaša na vsa področja življenja. Namesto zunanjih je potrebno spodbujati notranjo obrambo, ki temelji na osebnem prepričanju. Čistost je potrebno gojiti zaradi nje same, zaradi pozitivne vrednosti, ki jo ima za človeka, in ne le zaradi težav, zdravja ali dobrega imena, ki je lahko ogroženo zaradi njene prelomitve.

Čistost je krepost, ki naše spolne želje in vedenje usmerja k resnični ljubezni. Krepost pa je trdna navada, da delamo, kar je dobro. Čistost izhaja iz višje kreposti- zmernosti, ki pomeni obvladovanje in umirjanje naših želja po užitku, kin am onemogočajo, da bi uživali v dobrih stvareh, tako kot nam je namenil Bog Vendar čistost ni el obvladovanje lastnih želja. V resnici nas uči kako druge pravilno ljubiti – odgovorno in pristno. Ljubezen je dejavna odločitev, odločitev da se brez pogojev podarimo drugemu. Naloga čistosti je, da osvobodi ljubezen njenega utilitarističnega odnosa. Ne gre za zatiranje spolnih želja, pač pa za urjenje moči volje, da izberemo, kar je dobro. Čistost pomeni, da odklonimo, da bi želja po užitku nadomestila klic k ljubezni. Papež JAnez pavel II je rekel, da sta le čist moški in čista ženska sposobna resnične ljubezni.

KAJ LEPEGA IN POZITIVNEGA LAHKO PRINESE ČISTOST MOŠKEMU IN ŽENSKI
V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH STANOVIH

Omogoča življenje in srečo v vsakem življenjskem obdobju, ne da bi katero od njih preskočili!

Napor za ohranjanje čistosti lahko omogoči <b>ODRAŠČAJOČEMU ČLOVEKU</b>, da se resneje posveti študiju, ne da bi izgubljal svoje energije v navadah, ki ga zapirajo v samega sebe ali pa v avanture, ki ga vodijo v cinizem, v nesposobnost za doseganje resničnih idealov in prave ljubezni. Ustvarja prostor za izkustvo drugih vrst ljubezni, kot je prijateljstvo, ki je tako zelo pomembno v človeškem življenju.

Skupino mladih so vprašali, ali se jim zdi v njihovi starosti mogoče in pozitivno prijateljstvo med fanti in dekleti, ki se ne bi takoj spremenilo v nekaj drugega. Eden izmed njih je odgovoril: »Da, verjamem v takšno prijateljstvo, ker ga živim. Zakaj ga ne spremeniva takoj v ‘veliko ljubezen’? Ne zdi se nama, da je vredno določiti konec tako lepemu in globokemu prijateljstvu in se predati klasični zaljubljenosti mladostnikov; mislim, da pri šestnajstih še nimava pravice dokončno zavreči mladosti.« Imel je prav. Prijateljstvo med mladostniki, ki ga živijo odkrito, pomaga odkriti lepše in skrivnostnejše plati psihologije drugega, ozdravlja strahove in nezaupanje do drugega spola, navaja na dialog, veliko bolj kot določen zožen krog med dvema, ki že predpostavlja razrešeno marsikatero od teh težav. Ko bo prišla velika ljubezen, z istim ali drugim človekom, jo bo mogoče živeti močneje in bolj zrelo.

Pri <b>ZAROČENCIH</b> skupno prizadevanje za čistost omogoča rast v tisti ljubezni, ki jo ustvarja medsebojno spoštovanje in sposobnost čakanja, in to bo nekoč edino, kar bo zagotavljalo njun uspešen zakon. Omogoča jima, da cenita preproste izraze naklonjenosti, kot so stisk roke, pogled, poljub; vse to se bo drugim lahko zdelo banalno, njima pa pomeni neizmerno veliko.

<b>POROČENIM PAROM</b> čistost, ki se sedaj imenuje zvestoba, omogoča, da si vsak večer iskreno pogledata v oči, da pogledata brez očitanja svoje otroke; omogoča, da sta njuni srci pri družini, in ne kje drugje. Preprečuje, da bi se znašla v dvojnem življenju, ki je polno dvoličnosti in ki mu vedno grozita prešuštvo in prevara.
Bogu posvečenim redovnikom, redovnicam in duhovnikom čistost omogoča, da so bratje in sestre vsem, ne da bi si hoteli kogarkoli zadržati le zase. Omogoča, da odložimo sleherno skrivnost in se približamo sleherni bedi, ne da bi se osebno vanjo zapletli; omogoča, kakor je rekel veliki Lacordaire, da imamo »jekleno srce za čistost in meseno srce za ljubezen«.

In končno vsem in vsakemu – mladim, odraslim v kateremkoli stanu– čistost zagotavlja najdragocenejšo stvar na svetu: možnost, da se približamo Bogu. »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« Ne bomo ga videli šele nekega dne, po smrti, ampak že sedaj. Videli ga bomo v lepoti stvarstva, človeškega obličja, v umetniškem delu; videli ga bomo v lastnem srcu.

Vir: Prirejeno po: R. Cantalamessa; Gettate le reti; Riflessioni sui Vangeli; Anno B, Edizioni Piemme 2004, str. 169-174. Prevedel br. Štefan Kožuh OFMCap. In Teologija telesa za mlade. Evert JC in Butler B, založba Družina in Emanuel, 2012.