Cilji/Poslanstvo društva

  • nagovoriti ljudi od srca do srca v vseh življenjskih razmerah;
  • v slovenskem prostoru širiti ljubezen do življenja;
  • vzgajati mladostnike za odgovorno življenje v mladosti, ki je temelj zdravega zakona in trdne družine;
  • utirati pot miselnosti, ki je naklonjena življenju (in vodi v kulturo življenja);
  • seznanjati s splošnimi pastmi, ki ne vodijo v življenje;
  • sodelovati v javnih medijih;
  • povezovati se z društvi in posamezniki, ki imajo sorodne cilje in načine delovanja;
  • pripravljati ustrezno literaturo in druga sredstva za doseganje ciljev društva;
  • prirejati javna srečanja.