Mladi in spolnost: starostna meja se niža, nujna je ustrezna poučenost

Raziskava je pokazala, da so 15-letniki, ki so že imeli spolne odnose, pri zadnjem spolnem odnosu večinoma (85 odstotkov) uporabili vsaj eno izmed metod preprečevanja nosečnosti (sami ali pa njihov partner/ica). 15 odstotkov mladostnikov ob spolnem odnosu ni uporabilo zaščite.

Za mnenje o izsledkih raziskave smo povprašali ministrstvo za šolstvo (MŠŠ) oz. direktorat za zdravje in ministrstvo za zdravje (MZZ).

“Prezgodnja spolnost pogosto prinese razočaranje”

“Raziskava HBSC daje dragocene podatke o vedenjih, ki so povezana z zdravjem med slovenskimi mladostniki,” odgovarjajo na ministrstvu za zdravje. Podatki zadnje raziskave, opravljene leta 2010, med drugim kažejo, da mladostniki stopajo v partnerske odnose mlajši ter tudi prej pričenjajo spolno življenje, kar je povezano tudi z večjimi tveganji na področju reproduktivnega zdravja.

“Prezgodnja spolna aktivnost v obdobju, ko mladostniki nanjo še niso ne čustveno ne osebnostno pripravljeni, pogosto prinese razočaranje,” so prepričani na ministrstvu, kjer menijo, da je vzrokov, zakaj se mladi odločajo za zgodnje spolne odnose, veliko: od ljubezni, priložnosti in radovednosti do iskanja varnosti in pritiska vrstnikov.

O starosti oziroma zrelosti po njihovem mnenju ne govorimo le v telesnem, temveč tudi v čustvenem, psihičnem in socialnem smislu. “Ker pa se veliko mladih vseeno odloči za zgodnji spolni odnos, je smiselno, da so ustrezno poučeni o načinih zaščite,” menijo.

Spolne odnose je imela več kot četrtina slovenskih 15-letnikov

Spolnost v šoli obravnavana celovito, ne zgolj biološko
Vedenje o spolnosti ni vključeno samo v naravoslovne predmete (biologijo), temveč tudi v druge predmete (družboslovje), pojasnjujejo na ministrstvu za šolstvo in šport, kjer si prizadevajo, da se spolnost v šolskem sistemu obravnava celovito in ne samo kot biološko vprašanje.

Poleg vedenja, ki je predpisano z učnimi načrti, je zato strokovni svet sprejel tudi dokument Koncept vključevanja zdravstvene vzgoje v kurikul, ki obravnava navedene vsebine kot medpredmetne in zato navaja šole k izvajanju navedenih vsebin tudi v okviru drugih oblik, ki jih ponujajo vzgojno-izobraževalni programi – razširjen program osnovne šole, razredne ure, naravoslovni dnevi, obvezne izbirne vsebine v gimnaziji …

Akcija: Ponosen sem na (s)pol

Na ministrstvu za šolstvo in šport so zaradi zavedanja, da je določen delež mladostnikov spolno aktivnih že pri petnajstih letih, lansko šolsko leto oblikovali in začeli akcijo Ponosen sem na (s)pol. “Gre za izjavo o odgovorni in varni spolnosti, ki jo 25. maja podpišejo dijaki prvih letnikov na vseh srednjih šolah,” pojasnjujejo.

Odziv mladih je bil po podatkih ministrstva izjemno pozitiven. Izjavo je lani tako podpisalo 21.665 dijakov prvih letnikov. Ker si na MŠŠ želijo, da bi tovrstno podpisovanje postalo tradicija, pa so tudi letošnjo generacijo prvih letnikov srednjih šol povabili, da izjave podpišejo, kar je storilo 21.266 dijakov. Podpisovanje so izkoristili zlasti za medsebojni pogovor ter razmislek o varnem in odgovornem spolnem odnosu.

Namero rahljanja in pogovora o nekaterih občutljivih temah, kot sta spolnost in kontracepcija, so zaznali tudi nekateri akterji civilne družbe, na ministrstvu so se z izjavo o odgovorni spolnosti tako pridružili projektu Tvoje življenje. Tvoja odgovornost. Poskrbi za kontracepcijo. Prav tako pa potekajo še nekatere druge dejavnosti, med drugim je izšel didaktično metodičen priročnik za učitelje z naslovom Varna izbira za odgovorno spolnost – O vama, razpisan pa je bil tudi seminar za učitelje s to tematsko vsebino.

MZZ: Mladi naj začnejo s spolnostjo, ko so pripravljeni

Na ministrstvu za zdravje izpostavljajo še dodatne programe, ki so usmerjeni v specifične skupine mladostnikov z bolj tveganim vedenjem. Gre predvsem za mladostnike, ki živijo v družinah s slabšim socialno-ekonomskim položajem, ki imajo nižja pričakovanja glede življenja in kariere in ki obiskujejo manj zahtevni srednješolski program. “Mladim je treba ponuditi celovite informacije ter jih spodbujati, da začnejo spolno življenje, ko so nanj pripravljeni,” poudarjajo in dodajajo, naj bodo seznanjeni s tveganji v zvezi z okužbo z virusom HIV in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi ter neželeno nosečnostjo.

Vključitev vsebin oz. uvedba spolne vzgoje v osnovnošolski in srednješolski kurikul je ena od prioritet Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV-om, ki jo je sprejela vlada. Pobuda za uvedbo spolne vzgoje v šole podpirajo tudi strokovnjaki s področja ginekologije. Zgodnja celovita vzgoja za zdravo spolnost pri mladih namreč ne vpliva na zgodnejše spolne odnose, temveč se pozitivno odraža v odgovornejšem spolnem vedenju.

Vir: www.rtvslo.si

Nov računalnišk program kot visoko tehnološka rešitev za naravno načrtovanje družine

Kot visoka tehnološka rešitev pa poenostavi zapisovanje znakov za pare, ki se pogosto prestrašijo standardnega zapisovanja na papirju, kakor ga poučujejo v večini tečajev za naravno načrtovanje družine.
»Ljudi lahko naučimo našo metodo dobesedno v 45 do 50 minutah,« je dejal Boh. Sestava programa na osnovi lastne izkušnje mu je prišla na misel ob tem, ko sta z ženo učila naravno načrtovanje družine.

»Posumil sem, da se naravno načrtovanje družine zdi večini parov preveč zapleteno,« je dejal Boh za The Denver Catholic Register leta 2008, ko je začel svoje podjetje. »Gnalo me je, da bi našel način, da bi tako poenostavil metodo, da bi bila dostopne čim več parom vsepovsod.«

Boh se je za vzpostavitev in trženje FertileViewa povezal s sožupljanom Tonyjem Janosom, ki razvija programsko opremo. Pravi, da ga je presenetil učinek programa na sodelovanje možev pri zapisovanju znakov.

»Zdaj odkrivamo, kako možje uživajo pri tem, da so udeleženi,« je dejal za CNA. »Možje v resnici uživajo pri zapisovanju cikla svojih žena. Večini moških je delovanje ženskega telesa uganka.«

Novuscor na svoji strani piše, da je prednost te metode, da nima neželenih stranskih učinkov, kakor kontracepcijska sredstva.

Študije slednje povezujejo s škodovanjem okolju, neplodnostjo in povečano tveganostjo za raka, srčno-žilne bolezni in smrtno nevarnimi strdki.
Podjetje se tudi pohvali z optimalnostjo stroškov za svoj program kot enkratnim zneskom, ter pripominja, da pari, ki uporabljajo hormonska protispočetna sredstva, porabijo za to letno okrog 840 ameriških dolarjev na leto.

Vir: LifeSiteNews.com

Zakaj nas preseneča pritisk za ‘pedofilske pravice’?

Poročilo APA je bilo tako vznemirljivo, da je izzvalo uraden ukor kongresa, vendar se pritisk pro-pedofil (ali "pro-pederast") nadaljuje. Dejansko se nekateri psihiatrični voditelji, kot je dr. Richard Green, ki so pripomogli k odstranitvi homoseksualnosti s seznama APA o mentalnih motnjah leta 1973, borijo za to, da bi odstranili s seznama tudi pedofilijo.

Premislite na primer tole izjavo pokojnega profesorja Johna Moneyja z /univerze/ Johna Hopkinsa: »Pedofilija in efebofilija (ki se nanaša na spolno privlačnost odraslega do mladostnika) nista nič bolj zadeva prostovoljne izbire kakor levičarstvo ali barvna slepota. Ni znane metode zdravljenja, po kateri bi ju mogli učinkovito in trajno spremeniti, zatreti ali nadomestiti. Kaznovanje je nekoristno. Ne obstaja zadovoljiva podmena, razvojna ali kakšna druga, zakaj prihaja do njih v celotnem sistemu narave. Preprosto moramo sprejeti dejstvo, da pač so in potem z optimalnim razsvetljenjem oblikovati taktiko, kako bomo s tem ravnali.«

Zdaj se vrni in znova preberi odstavek ter nadomesti besedi »pedofilija« in »efebofilija« z besedo »homoseksualnost« Kako zanimivo!
V pomoč, da to utelesimo, si naslikajmo homoseksualca, ki brani svoje stališče pred heteroseksualcem:

1 Moja homoseksualnost ni spolna nagnjenost, ampak spolna usmerjenost, prav toliko kakor tvoja heteroseksualnost ni spolna nagnjenost, ampak spolna usmerjenost.

2 Moja homoseksualnost je prav tako normalna kakor tvoja heteroseksualnost.

3 Ker je moje vedenje gensko določeno in ni izbira, je nestrpno in sovražno reči, da je napačno. In imenovati moje spolno vedenje nezakonito ali nemoralno ali ne hoteti uzakoniti istospolnih razmerij/zvez se pravi biti moralen fanatik najvišje stopnje.

4 Zelo ti zamerim poskuse, da bi istovetil način moje vzgoje in vpliv okolja za domnevna vzroka moje homoseksualnosti.

5 Brezpogojno zavračam izmišljotino, da lahko nekdo spremeni svojo spolno usmerjenost. Takšne izjave prej povečujejo tesnobo in trpljenje gejev in lezbijk in poskusi, da bi nas spremenili, pogosto vodijo do katastrofalnih posledic, med njimi do depresije in samomora.

Zdaj pa to obrnimo okrog in si zamislimo pederasta, ki zagovarja svoje nasproti homoseksualcu in temu primerno nadomestimo besede. (takole: »Moja pederastija ni spolna nagnjenost, ampak spolna usmerjenost, prav toliko, kakor tvoja homoseksualnost ni spolna nagnjenost, ampak spolna usmerjenost.«

Pravzaprav uporabljajo vse načelne razloge, ki jih uporabljajo za normaliziranje homoseksualnosti, tudi za normaliziranje pedofilije in pederastije, kakor sem dokumentiral v trudapolnem članku Ameriki se je pripetilo nekaj čudnega/A Queer Thing Happened to America/, v katerem sem tudi pojasnil, da homoseksualnosti ne enačim s pedofilijo, ampak primerjam razloge, ki jih uporabljajo, da bi oboje normalizirali.

Tukaj je osem poglavitnih razlogov, ki jih vse (v prilagojeni obliki) običajno uporabljajo v podporo homoseksualnosti:

1 Pedofilija je prirojena in nespremenljiva.

2 Pederastija je bogato izpričana v veliko različnih kulturah skozi vso zgodovino.

3 Trditev, da povzročajo spolni odnosi med odraslim in otrokom škodo, je strašansko pretirana in pogosto popolnoma netočna.

4 Sporazumna spolnost med odraslim in otrokom je lahko za otroka dejansko dobrodejna.

5 Pederastije ne smemo uvrščati med duševne motnje, saj pederastu ne povzroča stiske, da ima te želje, in ker lahko pederast deluje kot normalen član, ki daje svoj delež družbi.

6 Mnogi slavni homoseksualci v preteklosti so bili dejansko pedofili.

7 Ljudje so proti medgeneracijski intimnosti zaradi zastarelih družbenih standardov in puritanskih spolnih strahov/fobij.

8 Pri vsem tem gre za ljubezen iz za enakost in osvoboditev.

Vendar nas ne sme presenetiti nobeden teh razlogov. Navsezadnje je doba vedno večjega spolnega nereda/anarhije, v katerem živimo, plod spolne revolucije iz 60-ih let prejšnjega stoletja. Seme spolnega nereda pa je konec 40-ih let sejal že Alfred Kinsey, kakor neutrudno dokumentira profesorica Judith Reisman. In slednjič se je prav Kinsey pri dokumentiranju spolnih odzivov mladoletnih in otrok opiral na raziskovanje pedofilov.

Vse to je zanesljivo do skrajnosti neizrekljivo. Zagotovo pa ne sme priti kot presenečenje. Dejansko moramo pričakovati to in še več.

Vir: LifeSiteNews.com

V Veliki Britaniji je bilo od leta 1991 v postopkih IVF ubitih 1500000 zarodkov

Zdravniki so od sprejetja zakona o človeški oploditvi in embriologiji leta 1991 naredili več kot 3,1 milijona človeških zarodkov, od katerih je bilo uspešno rojenih le 94.090 otrok. Od preostalih zarodkov so jih 1.455.832 zavrgli, 101.605 uničili v raziskovanju in 764.311 zamrznili.

Lord Alton je grajal dejstvo, da vlada potrati toliko denarja za umetno oplojevanje, medtem ko je v državi vsak dan 600 splavov in na leto le 70 otrok na voljo za posvojitev.

Zagovorniki življenja močno kritizirajo umetno oplojevanje, večidel zaradi množičnega smrtnega davka, ki ga ima za posledico. Kakor razkrivajo številke, je pri vsaki umetni oploditvi spočetih veliko število otrok, da bi izboljšali možnosti za vsaditev, preostale neuporabljene pa preprosto »zavržejo« ali zamrznejo.

Kritiki tudi dokazujejo, da postopek novo oblikovano človeško življenje skrči na status blaga, in govorijo, da naj bo otrok spočet v medsebojni ljubezni moža in žene v zakonskem dejanju.

Poleg tega raziskovanje kaže, da imajo otroci rojeni z umetno oploditvijo, veliko večjo možnost za okvare ob rojstvu, med njimi okvaro srčne zaklopke, zajčjo ustnico ali volčje žrelo ter nepravilnosti prebavnega sistema. Leta 2009 je britanski urad za človeško oplojevanje in embriologijo opozoril, da obstaja za otroke spočete z umetno oploditvijo 30 odstotkov večja nevarnost za gensko nepravilnost.

Vir:LifeSIteNews.com

Ali kdo sluti kakšne so duševno-duhovne posledice teh postopkov? Nihče ne ve kakšne bodo posledice takšnega igranja vloge boga- že od nekdaj si je človek želel biti kakor Bog – kreirati novo življenje po svojih željah.