V LITVI ZAČEL VELJATI ZAKON, KI PREPOVEDUJE PROMOCIJO HOMOSEKSUALNOSTI

Prejšnja različica zakona je izrecno prepovedovala med mladimi širjenje informacij, ki agitirajo homoseksualno, biseksualno razmerje ali mnogoženstvo. Ta formulacija je razdražila poslance Evropske zveze, ki so septembra 2009 glasovali s 349 proti 218 za uradno obsodbo litovskega zakona, češ, da ni v skladu s prepovedjo razlikovanja na osnovi spolne usmerjenosti v EZ.

V odgovor na ta hud mednarodni spor je sejmas decembra glasoval za drugačno formuliranje s širšimi klavzulami,ki posameznikom in organizacijam prepovedujejo spodbujanje spolnega zlorabljanja mladoletnih, spolne odnose med mladoletnimi in druge spolne odnose. Nova govorica, ki ga je sprejel sejmas, izpolnjuje črko klavzul EZ, obenem pa ljudstvu dovoljuje, da še naprej ščiti družinske vrednote, kar je bil tudi namen izvirne različice.

Ukrep prepoveduje tudi prikaz fizičnega ali psihičnega nasilja, razkrivanje mrtvega ali pohabljenega telesa (in) informacije, ki zbujajo strah ali grozo ali spodbuja zlorabljanje sebe ali samomor.

Prepoveduje tudi širjenje informacij, ki črnijo družinske vrednote ali spodbujajo pojmovanje zakona in drugače, kakor je dogovorjeno v ustavi in državni zakonodaji Republike Litve.

Ker litovsko državno pravo opredeljuje zakon kot zvezo moškega in ženske, bodo borci za homoseksualnost z agitiranjem istospolne ‘poroke’ na krajih, ki so dostopni mladim, kršili zakon. Zakon bo prav tako pooblaščal občinske voditelje, da bodo lahko prepovedali pohode ‘ponosa’ – za katere je značilno, da nazorno razkazujejo spolna dejanja.

Zakon pa ne predvideva kakšnih resnih kazni za kršitev.

Poslanci so razpravljali, vendar so za las zavrnili dopolnilo, ki bi kršilce kaznoval z globo ali zaporno kaznijo do treh let.

Vir: LifeSiteNews.com