Oralna kontracepcija povezana s povečanim tveganjem za raka materničnega vratu

Kot je poročala v članku v novemberski številki revije Lancet (Lancet 2007; 370: 1609-21), je v analizo zajela podatke za 16.573 bolnic z rakom materničnega vratu in 35.509 kontrolnih preiskovank ter ocenila tveganje za pojav te vrste raka ob izločitvi vpliva starosti, števila spolnih partnerjev, starosti ob prvem spolnem odnosu, števila porodov, kajenja in presejalnih pregledov. Oralno kontracepcijo je uporabljalo 35-40 % preiskovank, srednja starost ob odkritju bolezni je bila 42 let.

Tveganje za invazivnega raka materničnega vratu se je pri uporabnicah oralne kontracepcije povečevalo s trajanjem uporabe teh pripravkov in je bilo pri preiskovankah, ki so jih uporabljale vsaj 5 let, 1,90-krat večje (95 % razpon zaupanja 1,69-2,13) kot pri preiskovankah, ki jih niso uporabljale nikoli. Tveganje se je s prenehanjem uporabe oralne kontracepcije pričelo zmanjševati in se je v 10 ali več letih znižalo na raven tveganja pri preiskovankah, ki niso nikoli uporabljale teh pripravkov. Podobno so ugotovili tudi v analizi skupne pojavnosti in situ in invazivnega raka ter v analizi, ki so jo omejili le na preiskovanke z dokazano okužbo z nevarnimi tipi človeškega papilomavirusa.

Vir: jupsline

Splav je najboljši napovedovalec raka na dojki pravi poročilo zavarovalnice

Opazna izjema tega medijskega molka je članek Dennisa Byrneja pri časniku Chicago Tribune, ki je napisal komentar z naslovom Zavrnitev študije o raku bo prizadela samo ženske: raziskava, ki prikaže povezavo z rakom, ki so jo mediji ignorirali. Članek najdete na strani http://www.chicagotribune.com/news/opinion/ chioped1022byrneoct22,0,1439666.story

Karen Malec iz koalicije o splavu/raku na dojki (Coalition on Abortion/Breast Cancer) je povedala: „Obnašanje medijev je zelo problematično. Ko bodo pisali zgodovinske knjige o povezavi med splavom in rakom na dojki, bodo ženske vse iz sebe zaradi obnašanja medijev glede te zadeve in mediji bodo še bolj izgubili verodostojnost. Vodilni mediji zelo agresivno in vztrajno priporočajo splav in povezava med splavom in rakom na dojki bi pomenila, da bo lahko dobilo raka na dojki več njihovih bralk, ker verjamejo, kar jim povedo mediji.“

Običajni argument, ki ga o povezanosti med splavom in rakom na dojki navajajo kritiki študij, je „izkrivljeni spomin “, ki terja popačeno raziskavo, ki temelji na pogovorih z ženskami, ki imajo raka na dojki in priznajo, da so imele en splav ali več splavov.

Na to študijo, ki jo je opravil statistik in zavarovalniški aktuar Patrick Carroll, ne vpliva „izkrivljeni spomin “, saj temelji na osnovi podatkov iz več držav, ki imajo popolne in natančne evidence o splavih, in ne na pogovoru z pacientkami.

Ko je bila študija objavljena, so kritiki napadli revijo ameriških zdravnikov in kirurgov (Journal of American Physicians and Surgeons), češ, da je bila študija politično motivirana.
„To je bil pristop »ubij glasnika slabih vesti«,“ je pojasnila Karen Malec, „saj znanost zares ni na njihovi strani, zato so očitali ideologijo.“

Pomembno je, da so to študijo preučevali v zavarovalniški reviji Zavarovalniški statistik (The Actuary). Zavarovalniškim statistikom (aktuarjem) so svetovali, naj ustrezno prilagodijo zavarovalne premije in rezerve v skladu z napovedanim porastom raka na dojki za 50-odstotkov do leta 2029.
Maleceva je nadaljevala: „Kritiki povezave med splavom in rakom na dojki bodo težko pojasnili, zakaj naj bi zavarovalniška revija objavila ‘politično motiviran’ članek, ki govori o povezavi med splavom in rakom na dojki, in svetovala bralcem, da bo ta epidemija drago stala zavarovalniško industrijo in potrošnike. Zavarovalne družbe se navsezadnje ukvarjajo s pridobivanjem dobička in ugajanjem svojim delničarjem, ne pa z obravnavanjem politično motiviranih zadev.“

„Za ljudi, ki ne vedo, komu naj verjamejo, je pomembno poudariti, da ko začne zavarovalnica govoriti o tej zadevi, ni več dvoma, da je to resen problem,“ je zaključila Maleceva.

Vir: www.chicagotribune.com in LifeSiteNews.com

Žarišče spolne vzgoje: zaščititi srce

Vsa zaščita je v tem, da se učiš ljubiti. Sporočilo o varni spolnosti mlade ljudi zmede; negotovi so glede pomena svoje spolnosti in postanejo svobodni v spolnih odnosih. Mlad človek ne more razviti zdrave spolnosti, če si prej ne izoblikuje trdnega značaja. In za to zelo osebno nalogo mladi potrebujejo podporo.

„Močan značaj, bogata spolnost“ je geslo programa, ki ga uporablja več kot 200 vzgojnih ustanov v obeh Amerikah, Italiji in Španiji in je dosegel 150.000 mladih ljudi in staršev. Ta mesec ga bodo predstavili na kongresu v Manili na Filipinih, kjer ga bodo tudi sprejeli za širšo rabo.
Mlad človek ne more razviti zdrave spolnosti, če si prej ne izoblikuje trdnega značaja. In za to zelo osebno nalogo mladi potrebujejo podporo.

Naš program hoče doseči več kakor le izogniti se nosečnosti ali boleznim. Omenjamo tudi možne intelektualne, čustvene in družbene posledice spolnosti, ki ji manjka podaritev(izročitev). Poskušamo pa celo še nekaj pomembnejšega, kar naj jim pomaga razviti sposobnost ljubiti. Prav zato se osredotočamo na vzgojo čustev, ki zahteva napor in možgane in daje boljše rezultate. Mlade spodbujamo, da se naučijo, kako naj uskladijo svoj razum, svojo voljo in svoja občutja, da se bo njihovo ravnanje izkazalo za pozitivno.

Mladostniki po definiciji še vedno dozorevajo. Program prepoznava njihove značilne primanjkljaje in z vsem spoštovanjem njihove svobode pokaže, kako naj jih premagujejo. Tako mlad človek pridobiva sile, ki se usmerjajo proti zelo privlačni osebnosti. Eden najpomembnejših ciljev je pripraviti jih do tega, da bodo razmišljali. Raziskave kažejo, da znaten odstotek mladih ljudi spremeni svojo držo v spoštovanju do ključnih pojmov v programu. Sledijo nekateri primanjkljaji in pojmi, ki jih predeluje program.

Najstnikom primanjkuje ustrezno poznavanje samih sebe

Kdo sem? Kaj hočem postati? Za razumevanje petih razsežnosti človeka – telesne, čustvene, družbene, razumske in presežne/transcendentalne – jih vodi do boljše samopodobe in tudi do večjega spoštovanja drugih. Začenjajo razumeti pojem človekovega dostojanstva in celo pravijo z nekim strahospoštovanjem: „Nisem vedel, da je človek toliko vreden.“

Imajo težave s predvidevanjem posledic

Mladostniki so nagnjeni k temu, da se določajo in ukrepajo nepremišljeno, ne da bi slutili posledice. Potrebujejo pomoč za sprejemanje dobrih odločitev z uporabo metod, ki jih vodijo do odkrivanja, kaj je najboljše, in da storijo tisto, kar najbolj ustreza njihovim petim razsežnostim, ne le tisto, kar je najbolj prijetno.

Želijo si biti sprejeti

Potreba po sprejetosti jih skupaj z njihovo negotovostjo dela ranljive za pritisk skupine. Prijatelji močno vplivajo na to, da pijejo, kadijo, špricajo šolo, imajo spolne odnose, pustijo šolo, goljufajo pri izpitih, se nespodobno oblačijo, so kruti do sošolcev, lažejo, kradejo itd. Tako se lahko obnašajo samo zato, da bodo priljubljeni. Zato morajo spoznati, kako ti pritiski ogrožajo njihove cilje v življenju in so tako sposobni braniti lastne vrednote in se upirati tem pritiskom.

So impulzivni

Impulzivnost vodi najstnike, da bolj iščejo takojšnje rezultate kakor dolgoročne cilje. Zato vzgajanje njihovih čustev ne zajema le poznavanja samega sebe, temveč tudi sposobnost povezati glavo in srce, kar vodi k boljšemu čustvenemu ravnovesju in manjši odvisnosti od vplivov, ki utegnejo škodovati njihovim idealom. V svojih odnosih do drugih se to spreminja v empatijo – to je sposobnost spoznati in razumeti občutje drugega, tj. vživljanje v drugega.

Iščejo neposredno/takojšnjo potešitev

„Ne zanikaj se.“ „Uživaj trenutek.“ To sporočajo reklame, pesmi, moda, filmi, internet. Med mladimi je to tesno povezano z vzbujanjem spolnih impulzov, radovednostjo in pritiski vrstnikov. Program ponuja dovolj močne razloge za izbiro samonadzora kot osnove za vsako uspešno prizadevanje.
Mladostniki hrepenijo po tem, da bi bili ljubljeni, in prava ljubezen je zanje eden najglobljih izzivov. Učenje, kako ravnati s spolnimi čutenji – voljno in veselo – jih pripravlja na to ljubezen. To je vprašanje odlašanja potešitve zaradi trajnejšega in bolj zadovoljujočega ugodja.

Mešajo ljubezen in čustvo

Če vprašate mlade, kaj pomeni ljubezen, se bodo nagibali k odgovoru: „Ljubezen je zelo globoko čustvo/občutje, ki … „ Toda ljubezen = občutje je napačna enačba, ki jo pobirajo v medijih in okolja nasploh, kar zelo pogosto pozneje pripelje do napačnih odločitev in stratega srca. Protiutež tej zmedenosti je eden pomembnih ciljev Protect your heart.

Mlade vodimo do tega, da spoznajo, da ljubiti pomeni dobro drugega – spet v skladu z vsako njihovih petih razsežnosti – in da spotoma premagujejo težave. Ljubezen se kaže v pristni skrbi za starše, brate in sestre, prijatelje, dekle ali fanta, znance in druge. Da se nasmehneš, čeprav si utrujen, da prijatelju pojasniš problem pri domači nalogi, da delaš družbo stari mami, čeprav to pomeni, da vedno znova poslušaš iste zgodbice, da bratom in sestram posodiš zgoščenke in DVD-je – v vsem tem izpopolni prakso. potem nastane enačba: velikodušnost + razumevanje + potrpljenje + skrb + čustvo = ljubezen.

Na kratko, Protect your heart pomaga mladostnikom, da spoznajo sebe, da se uprejo negativnim pritiskom in sprejmejo pozitivne, da so samozavestni in razvijejo socialne veščine. Obenem se učijo ravnati s svojimi čustvi, razločevati med pravo ljubeznijo in slepo zaljubljenostjo ter se izogniti morebitnim negativnim posledicam predzakonske spolnosti. Kakor poudarja specialist za vzgajanje značaja Thomas Lickona v svojem eseju Zanemarjeno srce, najstniška spolnost pogosto vodi k občutjem izkoriščanja, nizkega samospoštovanja, porušenih odnosov in strah pred prihodnjimi zavezanostmi. Če dobijo najstniki pravo pomoč, sprejemajo z večjim navdušenjem zahteve, ki gradijo njihovo osebnost, in sprejemajo boljše odločitve. Sposobni so se zavezati ljubezni in so bolje pripravljeni za razvijanje trdne in trajne zakonske zveze, kar vodi v srečne družine. Vse te lastnosti naredijo močnejšo družbo in prinašajo poleg tega pomembne gospodarske koristi.

Tisti, ki poučujejo po tem programu, ugotavljajo, da mladi za te ideje niso le hvaležni, marveč jih hočejo posredovati tudi svojim prijateljem. Povedo, da se ta program tiče njihovega življenja, jim odpirajo različna obzorja z možnostmi za velike sanje.

Ključ so starši

Iz anket je razvidno, da se 85 odstotkov staršev z otroki ne pogovarja o spolnosti. Prav zato je Protect your heart namenjen tudi staršem, kajti če so ustrezno seznanjeni s svetom mladostnika in se z otroki normalno pogovarjajo, jim pokažejo razmerje med ljubeznijo in posredovanjem življenja, potem postane njihov vpliv najboljša preventiva pred prihodnjimi problemi. Mladostniki se čisto zares želijo o tem pogovarjati s starši, da ne bi delali napak. Dejansko je velika večina odraslih prepričana, da bi se morali z otroki pogovarjati o spolnosti, vendar ne vedo, kaj naj rečejo in kako napeljati na to snov.

Večina staršev meni, da so njihovi otroci premladi, da bi vedeli za spočetje življenja, pozabljajo pa, da so mediji polni polresnic in podob. Nedavna študija kaže, da so mladostniki med 12. in 19. letom na nekaterih glasbenih programih vsako uro izpostavljeni devetim prizorom spolnosti.

Protect your heart meni, da je v teh zadevah spolnosti in ljubezni bolje priti naproti kakšno leto prezgodaj kakor kakšen dan prepozno. Starše spodbuja, da ugriznejo v jabolko: „Z otrokom se o tem lahko pogovarjaš.“ „Ne prenašaj tega na druge!“ „Ne dovoli, da bi te nadomestil kdo drug.“ „Če boš to naredil ti, bo veliko bolje, zaradi tvojega znanja in ljubezni. Imaš nekaj, česar jim ne more dati nihče drug.“

Starši so hvaležni za delavnice, ker jim pomagajo spoznati njihovo vlogo prvih vzgojiteljev v spolnosti. Začenjajo tudi bolje razumeti svoje otroke, razvijajo mostove komunikacije in se učijo, kako izvajati svojo avtoriteto konstruktivno. Odziv staršev je visoko pozitiven. Značilne so njihove izjave: „Hočem več!“ in „Zakaj ne greste in ne razložite vsega tega mojim otrokom?“ ali „Ali imate kako knjigo, ki vse to pove zelo jasno, da bi jo lahko bral skupaj z otroki?“ Kot odgovor na te prošnje je program začel izdajati serijo knjig. Prva nosi naslov Presenečenje! Čaka te veliko darilo.

Na osnovi 14-letnih izkušenj smo prepričani, da je prava pot vzgoja značaja. Protect your heart kaže, da je optimalna rešitev točno tista, ki jo najmanj propagirajo. In vendar vzgoja značaja ni le možna, temveč je tudi tista, ki daje rezultate. Vse civilizacije so zgrajene na tem temelju, čeprav težimo k temu, da bi to pozabili.

Juan Francisco in Maria Luisa Vélez sta ustanovitelja Portege tu Corazon. Živita v Kolumbiji.

Vir: mercatornet.com

Kontracepcijske tabletke povezane s pojavom pege, ki zamaši žile

Študija tudi povezuje tabletko z možnostjo zamašitve žile s pego, ki zamaši žile pri ženah, ki ne uporabljajo več oralne kontracepcije. Pripomnil je še, da je 81 odstotkov žena, zajetih v študijo, jemalo tabletko 13 let. Zdravniki so opozorili, da je študija zajela malo ljudi in jo bo potrdilo šele nadaljnje raziskovanje.
Tabletka je najbolj popularna oblika kontracepcije na svetu. V Združenih državah jo jemlje okrog 12 milijonov žensk, pravijo ameriški Centri za nadzor bolezni in preventivo.

Kljub široki uporabi tabletke je raziskovalci niso nikoli povezovali s srčnim napadom ali kapjo, čeprav je dobro znana po tem, da zvišuje krvni pritisk in povečuje pri ženskah nevarnost za krvni strdek. Veliko žena v študiji je uporabljalo tabletke z višjo vsebnostjo estrogena, kakor ga vsebujejo tabletke danes. „Ne vemo, ali bodo učinki isti pri ženah, ki jemljejo tabletko danes,“ je dejal Rietzschel ter dodal: „Ni nobenega razloga, da bi naenkrat prenehale jemati tabletko; študijo je treba ponoviti.“

„Mislim, da je to klic k budnosti,“ pravi Jennifer Mieres z newyorške univerzitetne medicinske šole. „Če misliš jemati tabletko za nadzorovanje rojstev, moraš biti vztrajna, da boš znižala druge nevarne dejavnike: kajenje, visok krvni pritisk, holesterol, prehranjevanje in način življenja.“

Ugotovitev se je pojavila po naključju, ko so zdravniki pri preučevanju prebivalcev v dveh belgijskih mestih ugotovili, da so imele ženske, ki so uporabljale tabletko, trikratno pričakovano raven encima, ki je povezan z vnetjem srca in ožilja.

Raziskovalci so uporabljali ultrazvok za testiranje vratne utripalnice na obeh straneh vratu in stegenske žile na obeh nogah. Pri ženskah se je pega na eni vratne utripalnice pojavljala za 17 odstotkov večkrat in na obeh utripalnicah za 42 odstotkov na vsakih 10 let uporabe tabletke. Število peg v eni stegenski žili je naraslo za 28 odstotkov, v obeh pa za 34 odstotkov.

„To me je prizadelo, saj pravim bolnicam, da ni zdaj za ženo dokazano povečano tveganje, če je kdaj uporabljala tabletko za nadzorovanje rojstev,“ pravi Sharonne Hayes s klinike Mayo. „Dejstvo, da so ti raziskovalci to ugotovili, upravičuje nadaljnje preučevanje.“

Vir: Steve Sternberg, USA TODAY

Predhodni splavi so povezani s prezgodnjim porodom in cerebralno paralizo

Avtorji študije so dr. Byron Calhoun, profesor porodničarstva in ginekologije na Univerzi v Zahodni Virginiji, dr. Elizabeth Shadigian, profesorica porodničarstva in ginekologije na Univerzi v Michiganu, in Brent Rooney, direktor raziskav, v povezavi z Reduce Preterm Risk Coalition, ki ima sedež v Vancouvru. Njihov zaključek je, da je umeten splav pomemben dejavnik tveganja pri predčasnih porodih in CP.

Raziskava potrjuje starejše ugotovitve, ki jih je leta 2006 objavil dr. Richard E. Behrman z Inštituta za medicino Univerze v Stanfordu, ki je prav tako govoril o umetnem splavu kot dejavniku tveganja v povezavi s predčasnim porodom.

Pri otrocih, ki se rodijo veliko prezgodaj, je veliko večje tveganje, da utrpijo različne medicinske težave, med drugim cerebralno paralizo, duševno zaostalost, avtizem, epilepsijo, slepoto, gluhoto, okvaro pljuč in resne okužbe.

Izračun je povezan s proučevanjem 58.717 novorojenčkov s porodno težo manjšo od 1500 gramov (večina otrok je bila rojena veliko prezgodaj). Dr. Calhoun ocenjuje, da je zaradi tega, ker je pri 31,5 % otrok z nizko porodno težo vzrok za le-to poprejšnji umeten splav, in ker se pri približno 7,7 % otrok z nizko porodno težo razvije CP, vsaj 1.096 primerov CP neposredno povezanih z materinim splavom.

Članek nadalje ocenjuje neposredne stroške zdravstvenega sistema, povezane z zaradi poprejšnjega umetnega splava predčasno rojenimi otroki, na 1,2 milijarde ameriških dolarjev v letu 2002. Ta izračun ne vključuje dolgoročnih stroškov za nadaljnje, pogosto vseživljenjske zdravstvene stroške in izgubljene prihodke, ki jih bo utrpel tak otrok.

V kazalu revije Journal of Reproductive Medicine najdete članek pod naslovom:
Cost Consequences of Induced Abortion as an Attributable Risk for Preterm Birth and Impact on Informed Consent, B. C. Calhoun, E. Shadigian and B. Rooney, Induced abortion contributes to significantly increased initial neonatal health costs, >$1.2 billion, and 1,096 excess cerebral palsy cases per year in the United States

Vir: LifeSiteNews.com