Evropski svet sprejel resolucijo o splavu za reševanje izpostavljanja novorojencev

Odbor PACE se je zlasti norčeval iz rešitve „loput za otroke“, kjer bi lahko ženske anonimno pustile svoje novorojence v oskrbi zdravstvenih delavcev. Rekli so, da to prispeva h kriminalu in trgovanju z ljudmi. Boljši dostop kontracepcije – in če ta odpove, do splava – so izbrali raje kakor izpostavitev otroka, kakor govori resolucija.

V srednjem veku je katoliška Cerkev podpirala „kolo sreče za najdenčke“ v bolnišnicah, kamor so lahko matere položile svojega otroka v nekakšno vrtljivo omarico ter pozvonile, da so opozorile delavce v bolnišnici, da je notri otrok. Vzpostavili so jih prav za varovanje novega življenja, da bi se upirali detomoru, ki je bil takrat zelo razširjen.

Dokument imenuje vnovično uvedbo kolesa sreče za najdenčke „sporno“ ter pravi, da prispeva k izpostavljanju otrok in „trgovanju“ z otroki. „V mnogih primerih je izpostavitev otroka zločin in ta sistem nekateri vidijo kot netenje kriminala in jemanja odgovornosti materam.“

„Posvojitev je tesno povezana z izpostavitvijo kakor tudi s trgovanjem z otroki,“ pravijo snovalci resolucije. „Matere v stiski niso dovolj seznanjene z možnostmi, ki so zanje odprte in tako izkoriščajo njihovo ranljivost, da bi jih prepričali, da bi izpostavile svojega novorojenca.“ Naslov resolucije opiše izpostavitev kot „prvo obliko nasilja nad otrokom“. Problem imenuje „kompleksen“ ter pravi, da „vsebuje druge pravice kakor materine, torej tudi otrokove in očetove“ kakor tudi od žensk.

Toda splav je, kakor pravi resolucija, dejansko zgodnejša oblika nasilja nad otrokom in krši načela konvencije Združenih narodov o pravicah otrok, ki opredeli otroka vsakega človeka pod 18. letom.

John Smeaton, voditelj SPUC v Veliki Britaniji, je dejal: „Svet Evrope je svoboden v odločizvah in popolnoma izven nadzora. Videti je, da so člani skupščine popolnoma brez stika z ogromno večino Evropejcev, ki jih bo osupnilo, da je prodrla takšna resolucija. Le v kakšnem svetu živijo politiki, ki zahtevajo splav otrok, čeprav je možno, da bi otroci živeli naprej?”

Vir: LifeSiteNews.com

Papež poziva h končanju „zarote molka“ zaradi ran, ki jih povzročata splav in ločitve

Sveti oče je tudi poudaril, da sta splav in ločitev lahko boleča in rušilna za tiste, ki menijo, da ju morajo izbrati, vsekakor pa je treba upoštevati tudi dodatno trpljenje popolnoma nedolžnih žrtev –„otroka, ki je bil komaj spočet in še ne rojen, otroci, ki so vpleteni v sesutje družinskih vezi“.

„Etično presojanje Cerkve glede splava in ločitve je jasno in dobro poznano vsakemu človeku,“ je dejal. „To sta velika greha, ki – na različne načine in z dolžnim vrednotenjem osebne odgovornosti – ranita dostojanstvo človeške osebe, vključujeta globoko krivico v človeških in družbenih odnosih ter žalita samega Boga, poroka zakonske vezi in oblikovalca življenja“.

Benedikt pa je tudi pripomnil, da najboljši odgovor na to veliko zlo ni obsojanje, temveč „drža usmiljene ljubezni“, po kateri lahko „prinašamo pomoč in omogočimo žrtvam, da spet vstanejo in nadaljujejo tek svojega življenja“. V tem prizadevanju „je prva dolžnost Cerkve, da se jim približa z ljubeznijo in rahločutnostjo,z materinsko skrbjo in pozornostjo, da oznanja bližino usmiljenega Boga v Jezusu Kristusu“.

Benedikt je poudaril, da je imela Cerkev vedno veliko zaupanje v sposobnost ljudi, da se odločajo za to, kar je prav, tudi v največjih težavah.

„Cerkev goji nepopustljivo vero v človeštvo in njegovo sposobnost ozdravljenja. Ve, da je človekova svoboda s pomočjo milosti sposobna dokončne in zveste podaritve sebe, kar omogoči, da je zakon med moškim in žensko nerazvezljiva vez,“ prav kakor tudi ve, da „je človekova svoboda, tudi v najtežjih okoliščinah, sposobna izrednih potez žrtvovanja in solidarnosti, da sprejme novo človeško bitje.“
In ko mnogi kritizirajo Cerkev zaradi navidezno omejitvene morale, ki krati svobodo, „pa je tudi videti, da so ‘ne-ji’, ki jih izgovarja Cerkev s svojimi moralnimi smernicami, in na katere javno mnenje včasih enostransko usmerja svojo pozornost, dejansko toliko ‘da-jev’ dostojanstvu človeka, njegovemu življenju in sposobnosti ljubezni“.

Benedikt XVI. je znova poudaril Božje usmiljenje ter dejal ženam, ki so naredile splav: „Ne vdajajte se malodušnosti in ne izgubljajte upanja … Oče usmiljenja vam je pripravljen v zakramentu sprave podariti svoje odpuščanje in svoj mir.“

Vir: LifeSiteNews.com