12 misli papeža Frančiška o življenju

1. Bog je tisti, ki daje življenje. Spoštujmo in ljubimo človeško življenje, še prav posebej tistega najbolj občutljivega v maternici.

2. Vsako življenje ima neprecenljivo vrednost; celo tudi tisti najbolj slabotni in najbolj ogroženi, bolni, starejši, nerojeni in ubogi, so remek delo (mojstrovina) Božjega stvarjenja, ustvarjeni po Njegovi podobi, določeni, da živijo večno in zaslužijo največje spoštovanje in upoštevanje.

3. Recimo “DA” za življenje in “NE”za smrt.

4. Vsak otrok, ki je obsojen, da se ne rodi, odseva obraz Jezusa Kristusa, odseva obraz Gospoda, ki je že prej, predno je rojen in takoj po rojstvu, doživel človeško zavrnitev. In vsaka starejša oseba … celo, če je bolna, odseva Kristusov obraz. Te osebe ne morejo biti zavržene, kakor nam ‘kultura odpada’ sugerira.

5. Iz izkušenj nam je znano, da ljudje vse prepogosto ne izberejo življenja, ne sprejmejo »Evangelija življenja«, ampak dopuščajo, da jih vodi ideologija in način razmišljanja, ki blokira življenje, da se ga ne spoštuje, ker so ti ljudje uravnavani s sebičnostjo, z lastnimi interesi, z dobičkom, močjo in zadovoljstvom, a ne z ljubeznijo in skrbjo za dobrobit drugih. … Kot rezultat tega, se Živega Boga zamenjuje z minljivimi človeškimi idoli, ki upijanjajo z bleskom svobode, a na koncu prinesejo nove oblike suženjstva in smrti.

6. Na žalost, tisto, kar je odvrženo, ni samo hrana in odvečne stvari, temveč pogosto tudi sama človeška življenja, ki so zavržena kot “nepotrebna”. Že samo pomisliti je grozljivo, na primer na otroke, ki so žrtve splava, ki ne bodo nikoli ugledali luč sveta; na otroke, ki jih izkoriščajo za vojskovanje, s katerimi hudo ravnajo in so ubiti v oboroženih spopadih; na otroke, ki jih celo kupujejo in prodajajo v tej strašni obliki modernega suženjstva, ki je trgovina z ljudmi, kar je zločin proti človečnosti.

7. Človeško življenje se mora vedno braniti od spočetja dalje in kot dar od Boga, ki jamči bodočnost človeštva.

8. Žrtve te ‘kulture odpada’ so ravno ta najslabotnejša in najbolj ranljiva krhka človeška bitja – nerojeni, najubožnejši, bolni in starejši, resnično prizadeti, itd – ki so v nevarnosti, da bodo ‘zavrženi’, izrinjeni iz sistema, ki mora biti učinkovit za vsako ceno.
… Nujno je treba dvigniti zavest vernih laikov, prav gotovo tistih, ki se ukvarjajo s politiko, tako da bi razmišljali evangelijsko in s socialnim naukom Cerkve, in dosledno delovali z dialogom in sodelovanjem s tistimi, ki si v iskrenosti in intelektualnem poštenju delijo – če že ne tudi versko – vsaj podobno vizijo človeštva in družbe in njene etične posledice.

9. Poklicani smo doseči tiste, ki se nahajajo v eksistencialnih obrobjih naše družbe in pokazati določeno solidarnost z najbolj ogroženimi našimi brati in sestrami: ubogimi, invalidnimi, nerojenimi in bolnimi, migranti in begunci, starejšimi in mladimi, ki nimajo zaposlitve.

10. Pravica do življenja, je osnovna človeška pravica. Splav je uboj nekoga, ki se ne more sam braniti.

11. Zavedati se moramo, da ljudje ne morejo prejemati sveto obhajilo, a istočasno nastopati ali govoriti proti zapovedim, še posebno, kadar gre za vprašanje o splavu, evtanaziji in drugih težkih kazenskih dejanjih proti življenju in družini. To se posebej tiče odgovornosti zakonodajalcev, upraviteljev in zdravstvenih delavcev.

12. Obvarovati moraš nerojenega otroka pred splavom, četudi te preganjajo, opravljajo, ti nastavljajo zanke, te vodijo pred sodišče ali te želijo ubiti.

Vir: www.ucatholic.com